← Terug naar vorige pagina

Werken met de Omgevingswet

Voorwoord

De Omgevingswet staat sinds de eerste concepten hiervan verschenen zijn volop in de belangstelling. Dat is terecht. De wet brengt de nodige veranderingen met zich mee op het terrein van de fysieke leefomgeving. Alle wetten, besluiten en regelingen die betrekking hebben op die fysieke leefomgeving en op activiteiten die de fysieke leefomgeving kunnen beïnvloeden worden samengebracht. Daarmee is het één van de grootste en meest complexe wetgevingsoperaties.

Het bijzondere van de Omgevingswet is dat de wet niet alleen een andere inhoud beoogt, maar vooral een andere wijze van werken. Het omgevingsrecht moet beleidsmatiger, flexibeler en meer oplossingsgericht worden. Niet de regel of de norm staat centraal, maar een initiatief of activiteit. Van nee-tenzij, wordt gegaan naar ja-mits. De houding van iedereen die betrokken is bij de fysieke leefomgeving gaat veranderen. De minister van I&M spreekt zelfs van een paradigmawisseling. De Omgevingswet vraagt het nodige van ons allen en gaat ons veel extra’s bieden.

Het is daarom goed om kennis te nemen van de inhoud en de gevolgen van de Omgevingswet. Dit boek levert daaraan een bijdrage. Het schetst de Omgevingswet op hoofdlijnen en geeft de mogelijke veranderingen van de Omgevingswet voor de praktijk weer. Ook bevat het een aantal tips voor de implementatie en benoemt het de succesfactoren van een goede implementatie.

Ten opzichte van de vorige druk van dit boek is meer aandacht besteed aan de komende inhoudelijke veranderingen en aan de wijze hoe hieraan vorm en inhoud kan worden gegeven. Hierbij nemen een andere houding en een ander gedrag belangrijke rollen in. Deze zijn voor een groot gedeelte bepalend voor het succes van de Omgevingswet.

Het boek is geschikt voor iedereen die meer over de Omgevingswet wil weten en wat de succesfactoren voor een goede implementatie van de Omgevingswet zijn. De invoering van de Omgevingswet 2021 lijkt ver weg, maar is dichterbij dan wordt gedacht. Het doorvoeren van beoogde veranderingen kost immers vaak meer tijd dan wordt aangenomen. Het is dan ook mooi om te constateren dat veel vertrouwde, ambtelijke medewerkers en anderen actief aan de slag zijn met de Omgevingswet.

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Werken met de Omgevingswet

Datum laatste wijziging 01-10-2016
Bestellen