Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

In gesprek met een beweger: Joyce van der Holst aan de slag bij Van der Feltz Advocaten

22 juli 2022

In gesprek met een beweger

In gesprek met een beweger

Sinds april 2022 is Joyce van der Holst werkzaam bij Van der Feltz Advocaten.

Wat houdt uw nieuwe functie in en waar komt u vandaan?

Met ingang van 1 april 2022 werk ik als advocaat bij Van der Feltz advocaten, in Den Haag. Ik hou me in deze functie bezig met uiteenlopende zaken die allemaal raken aan het omgevingsrecht, zowel bestuurs- als privaatrechtelijk. Ook behandel ik hier milieurechtelijke kwesties.

Hiervoor heb ik als advocaat bij Ten Holter Noordam advocaten gewerkt, in Rotterdam. Ook heb ik – voordat ik advocaat werd – als jurist gewerkt bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waarom heeft u voor deze functie gekozen?

Ik ben continu bezig met hoe ik mezelf het beste kan ontwikkelen. Daarnaast ben ik iemand die veel behoefte heeft aan een saamhorigheidsgevoel en aan gezelligheid. Ik vind dat je heel hard moet kunnen (samen)werken en daar vervolgens samen op moet kunnen proosten. Van der Feltz is een gerenommeerd kantoor met grote en aansprekende cliënten. Ook is het een kantoor met een relatief klein team; groot genoeg om mooie, grote zaken aan te trekken, en klein genoeg om verbondenheid te voelen met kantoorgenoten. Dit biedt voor mij zowel intellectuele uitdagingen als een sfeer die mij erg aanspreekt.

Wat is de grootste uitdaging binnen deze functie?

Ik ben erg leergierig en wil alles wat ik doe zo goed mogelijk doen. Een grote uitdaging is daarom een goede balans weten te houden tussen zoveel mogelijk kennis opdoen en zoveel mogelijk kennis in de praktijk brengen.

Wat zou u op professioneel én op persoonlijk vlak willen bereiken binnen deze functie?

Vaak zie ik (juridische) problemen voorbij komen die praktisch kunnen worden opgelost. Bijvoorbeeld bij grote bouwprojecten waar gemeenten, projectontwikkelaars en omwonenden tegenover elkaar staan. Ik vind het mooi om in zulke projecten de schakel te kunnen zijn die partijen op een professionele manier bij elkaar brengt en op een praktische manier tot een oplossing komt waar alle partijen zich in kunnen vinden. Verder blijf ik graag groeien en openstaan voor anderen, als advocaat maar ook als persoon.

Waar komt uw interesse in het omgevingsdomein en in het bijzonder in het milieurecht vandaan?

Tijdens mijn studie al was ik geïntrigeerd door de (voornamelijk hoogbouw)projecten die om mij heen opkwamen. Tijdens stages die ik liep bij diverse Zuidas-kantoren kreeg ik een kijkje in de keuken van wat er allemaal moet gebeuren om tot de realisatie van zo’n project te kunnen komen. Heel gaaf om te zien dat achter alles in onze leefomgeving een heel projectteam zit dat op allerlei vlakken met elkaar samenwerkt om tot een gezamenlijk doel te kunnen komen. Als advocaat mag je dan (veelal) aan de laatste fase van een zo’n project bijdragen, waarbij grote belangen spelen. Sindsdien wilde ik daar heel graag onderdeel van uitmaken.

Hetzelfde geldt voor het milieurecht; om ons heen gebeurt enorm veel wat milieugerelateerd is. Ik vind het heel erg leuk om mee te mogen werken aan iets wat vanzelfsprekend lijkt maar ingewikkeld is en wat ervoor zorgt dat alles milieurechtelijk in goede banen geleid wordt.

In hoeverre zal de inwerkingtreding van de Omgevingswet t.z.t. zorgen voor veranderingen wat betreft uw werkzaamheden/manier van werken?

Wanneer de Omgevingswet daadwerkelijk in werking treedt zal er een verschil in systematiek en terminologie zijn ten opzichte van de huidige wetgeving. Dit maakt dat wij allen die zich met het omgevingsrecht bezighouden zich voorbereiden op de komst daarvan, zodat wij onze cliënten daarover zo goed mogelijk kunnen adviseren.

Op welke manier denkt u iets te kunnen bijdragen aan de vele (ruimtelijke) opgaven en transities waar Nederland vandaag de dag voor staat?

Door diegenen die zich direct met die opgaven bezighouden (zowel bevoegde gezagen als projectontwikkelaars) daar zo goed mogelijk over te adviseren. Bijvoorbeeld over stikstof.

Wat is uw favoriete plek binnen onze leefomgeving?

Eén favoriete plek heb ik niet; ik kan zowel genieten vanaf een terras in het Park in Rotterdam, met alle reuring die daarbij komt kijken, als bij mijn ouders die in een wijds natuurgebied wonen in Friesland, waarbij het eerstvolgende huis 300 meter verder gelegen is. Als het er maar groen is!

Artikel delen