agenda

Workshop (Wind)energie en de Omgevingswet

15 March, Utrecht

€ 249

Nederland bevindt zich in een energietransitie. In 2023 moet 16% van de energieproductie op duurzame wijze zijn opgewekt. Voor 2030 geldt een doelstelling van 40%. Bij deze energietransitie speelt het omgevingsrecht een belangrijke rol. Het omgevingsrecht staat echter ook op het punt ingrijpend te veranderen. In 2021 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, milieu, wonen, infrastructuur, natuur en water tot één wet voor de hele leefomgeving.

Inleiding

De vraag is: Welke impact heeft de Omgevingswet op de energietransitie? Wat gaat er allemaal veranderen en wat zijn de kansen en risico’s voor het ontwikkelen (wind)energieprojecten.

Inhoud en resultaat

Het doel van de workshop is onder meer om beter inzicht te krijgen in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde amvb’s . In de workshop zal niet alleen aandacht worden besteed aan nieuwe instrumenten als de omgevingsvisie, het omgevingsplan en projectbesluiten. Ook zal worden stilgestaan bij de veranderingen in de besluitvorming, bij strategisch omgevingsmanagement en best practices. Daarnaast zal worden ingegaan op aspecten als de regulering van de ondergrond, energieaansluitplichten en distributienetten.

De workshop is interactief, er is dus veel ruimte voor vragen en discussie.

Deelnemers kunnen hun eigen vragen en praktijkcases inbrengen.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor:

  • Planologen/planjuristen
  • Vergunningverleners
  • Beleidsmedewerkers / coördinatoren ruimtelijke ordening
  • Beleidsmedewerkers windenergie
  • Medewerkers netbeheerders
  • Projectontwikkelaars
  • Adviesbureaus

Workshopleider

De workshop zal worden geleid door mr. Robin Aerts.

Robin Aerts is senior advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen en gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht met een bijzondere focus op het onderdeel (wind)energie. Robin adviseert en procedeert veelvuldig over grootschalige gebiedsontwikkelingen en de realisering van windturbineparken.Ook geeft hij regelmatig lezingen en presentaties over dit onderwerp.

Datum, prijs, locatie

Donderdag 15 maart, 13:30-16:45 uur
Utrecht
€249,- Ex. BTW

Inschrijven