agenda

Workshop Schaarse vergunningen en subsidies

11 October, Utrecht

€ 249

Schaarse vergunningen zijn vergunningen waarvan het aantal beperkt is. Hierdoor kunnen er meer gegadigden zijn dan vergunningen. Bekende voorbeelden zijn kansspelvergunningen en de exploitatievergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam. Een subsidie is schaars als een subsidieplafond is vastgesteld. In november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat op grond van het gelijkheidsbeginsel , op het moment dat er ruimte ontstaat een schaarse vergunning te verlenen, andere ondernemers in beginsel de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar die vergunning. Deze workshop geeft antwoord op praktische vragen zoals wanneer en hoe schaarse vergunningen en subsidies kunnen worden verleend. Ook wordt ingegaan op de rol van de Dienstenrichtlijn en komt de samenhang met het omgevingsrecht en privaatrecht aan de orde.

Inleiding

De ontwikkelingen over schaarse vergunningen en subsidies volgen in hoog tempo. Na deze workshop bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. De workshop biedt u niet alleen een overzicht van deze ontwikkelingen, maar zal ook praktische tips geven over de spelregels die gelden bij de verdeling van schaarse besluiten.

Inhoud en resultaat

Tot 2016 heeft de jurisprudentie over schaarse vergunningen en subsidies zich geleidelijk ontwikkeld, maar met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de Vlaardingen-zaak is het duidelijk: bij het verlenen van een schaarse vergunning moet het gelijkheidsbeginsel in acht worden genomen. Aan alle potentiële aanvragers moeten gelijke kansen worden geboden. Dit heeft tot gevolg dat er op bestuursorganen een verplichting rust om een verdeelprocedure te organiseren waarin aan eenieder de mogelijkheid wordt geboden mee te dingen naar die schaarse vergunning.

De Vlaardingen-uitspraak heeft veel ruimere consequenties dan alleen voor speelautomatenhallen. Ook (markt)standplaatsvergunningen, ontheffingen voor zondagsopenstellingen, exploitatievergunningen en evenementenvergunningen kunnen schaars zijn. Ook subsidies met een subsidieplafond zijn schaars.

In deze workshop wordt ingegaan op de vraag hoe zo'n verdeelprocedure kan worden vormgegeven: een kwalitatieve toets, loting of toch verdeling op volgorde van binnenkomst van de aanvragen? En wanneer voldoet zo'n procedure aan de transparantieverplichting?

Naast de uitspraak van de Afdeling speelt kan ook het Unierecht een rol, omdat op de verlening van een schaarse vergunning ook de Dienstenrichtlijn van toepassing kan zijn. Een schaarse verdeelprocedure vertoont overeenkomsten met het aanbestedingsrecht. Deze raakvlakken met het Unierecht en aanbestedingsrecht komen daarom ook in de workshop aan de orde.

Voor het uitoefenen van een activiteit is vaak niet alleen een vergunning nodig, maar ook een omgevingsvergunning en, als de overheid grondeigenaar is, een (huur)overeenkomst. De vraag is dan of in dat geval niet alleen sprake is van een schaarse vergunning, maar ook van een schaarse omgevingsvergunning of schaarse privaatrechtelijke overeenkomst.

Programma

In de workshop komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat zijn schaarse vergunningen en subsidies?
  • Welke eisen worden aan schaarse besluiten gesteld in de wet en de jurisprudentie?
  • Welke Europese eisen worden aan schaarse besluiten gesteld, bijvoorbeeld in de Dienstenrichtlijn?
  • Welke verdeelprocedures kunnen worden georganiseerd en welke aandachtspunten gelden er voor deze procedures?
  • Wanneer is een verdeelprocedure voldoende transparant? Wanneer is een passende mate van openbaarheid verzekerd?
  • Gelden er uitzonderingen op de mededingingsplicht?
  • Geldt de mededingingsplicht ook voor schaarse omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen?
  • Geldt de mededingingsplicht ook voor overheidsovereenkomsten, zoals huurovereenkomsten?

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor ambtenaren, bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs en advocaten.
Binnen de overheid kunnen zowel juristen, beleidsadviseurs, vergunning- en subsidieverleners als inkopers met schaarse besluiten in aanraking komen.

Workshopleider

De workshop wordt gegeven door mr. dr. Annemarie Drahmann. Annemarie is advocaat bij Stibbe te Amsterdam en universitair docent aan de Universiteit Leiden.

Annemarie Drahmann is in 2015 gepromoveerd met een dissertatie getiteld "Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten". Als advocaat is Annemarie werkzaam binnen het algemeen bestuursrecht, met als bijzonder specialisme de verdeling van schaarse besluiten. Zij adviseert zowel bedrijven als overheden hierover.

Datum, locatie en prijs

11 oktober 2018, - Utrecht - 13:30- 16:45 uur

Prijs: € 249,- (exclusief BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Tijdens de workshop ontvangt u de handouts van de presentaties.

Studie-uren

Voor deze workshop kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een workshop bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven