agenda

Verdeling van schaarse rechten door vergunningen en bestemmingsplannen

21 November, Utrecht

€ 595

Schaarse vergunningen zijn vergunningen waarvan het aantal beperkt is. Hierdoor kunnen er meer gegadigden zijn dan vergunningen. Bekende voorbeelden zijn kansspelvergunningen en de exploitatievergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam. Ook in het omgevingsrecht kunnen door bestemmingsplannen schaarse rechten worden toegedeeld, bijvoorbeeld door een maximumaantal omgevingsvergunningen of door milieuzonering.

Inleiding

Over schaarse rechten is inmiddels de eerste rechtspraak verschenen. Deze rechtspraak roept vaak meer vragen op dan dat ze beantwoordt. Tijdens deze cursus wordt de rechtspraak geduid en worden tips voor de praktijk gegeven.

Inhoud en resultaat

In de ochtend wordt stil gestaan bij de vraag wanneer sprake is van een schaarse vergunning en hoe gelijke kansen kunnen worden geboden bij het verlenen van deze vergunningen. In de middag wordt ingegaan op schaarse rechten in het omgevingsrecht. Daarbij wordt zowel ingegaan op de huidige stand van zaken als vooruitgeblikt naar de Omgevingswet. De beide dagdelen kunnen apart gevolgd worden. Na deze cursus bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het terrein van schaarse rechten. De cursus biedt u niet alleen een overzicht van deze ontwikkelingen, maar zal ook praktische tips geven over de spelregels die gelden bij de verdeling van schaarse rechten.

Programma

Ochtend: Vergunningstelsels

Annemarie Drahmann (universitair hoofddocent aan de universiteit Leiden)

  • Wat zijn schaarse vergunningen?
  • Welke verdeelprocedures kunnen worden georganiseerd en welke aandachtspunten gelden er voor deze procedures?
  • Wanneer is een verdeelprocedure voldoende transparant? Wanneer is een passende mate van openbaarheid verzekerd?
  • Gelden er uitzonderingen op de mededingingsplicht?
  • Hoe moet worden omgegaan met reeds verleende vergunningen?
  • Praktijkcases

Middag: Omgevingsrecht

Jan van Oosten (advocaat bij Stibbe te Amsterdam) en Annemarie Drahmann (universitair hoofddocent aan de universiteit Leiden)

  • Wanneer geldt de mededingingsplicht voor omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen?
  • Wanneer geldt de mededingingsplicht voor de verdeling van milieugebruiksruimte? Geldt de mededingingsplicht ook voor overheidsovereenkomsten, zoals huur- en erfpachtovereenkomsten?
  • Hoe zal dit onder de Omgevingswet zijn?
  • Praktijkcases

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor ambtenaren, bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs en advocaten. Binnen de overheid kunnen zowel juristen, beleidsadviseurs, vergunningverleners als inkopers met schaarse rechten in aanraking komen.

Datum, locatie en prijs

21 november 2019, - Utrecht - 9:30- 16:45 uur

Prijs: € 595,- (exclusief BTW) de hele dag

Prijs: € 345,- (exclusief BTW) voor een dagdeel 9.30 - 12.45 uur of 13.30 - 16.45 uur

Wilt u deze cursus liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Tijdens de cursus ontvangt u de handouts van de presentaties.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen voor de gehele dag. Volgt u een dagdeel dan kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven