agenda

Parkeren in het Omgevingsrecht

24 September, Utrecht

€ 249

Per 1 juli 2018 dienen alle bestemmingsplannen regels te bevatten die borgen dat bij een ontwikkeling wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. In deze workshop krijgt u beter inzicht in planregels die de toets van de bestuursrechter doorstaan en in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar zijn. Ook zal in worden gegaan op verschillende aspecten die een rol spelen bij het vaststellen van de parkeerbehoefte van een concrete ontwikkeling in het kader van vergunningverlening. In deze workshop worden de instrumenten aangereikt om parkeren een volwaardig onderdeel te laten uitmaken van ruimtelijke planvorming en vergunningverlening.

 • Juridische borging van parkeernormen in een bestemmingsplan
 • Parkeervraagstukken in relatie tot een goede ruimtelijke ordening
 • Vaststellen parkeerbehoefte in het kader van vergunningverlening en opstellen parkeerbalans

Inleiding

Alle bestemmingsplannen moeten per 1 juli 2018 regels over parkeren bevatten, omdat per die datum artikel 2.5.30 van de Bouwverordening vervalt. Dat betekent dat gemeenten nu al aan de slag moeten met het aanpassen van bestemmingsplannen, al dan niet door middel van een paraplu- of facetbestemmingsplan. Uit de jurisprudentie volgt dat veel gemeenten onvoldoende bekend zijn met de gevolgen van deze met de Reparatiewet BZK doorgevoerde wijziging. Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan zal voortaan moeten worden nagedacht over vragen zoals:

 • Dient parkeren op eigen terrein uitgangspunt te vormen?
 • Wil ik de parkeernormen rechtstreeks in mijn bestemmingsplan opnemen of middels een verwijzing naar beleidsregels?
 • Wil ik te allen tijde kunnen toetsen aan de laatste inzichten rondom parkeernormen?
 • Wil ik de regels rondom parkeren koppelen aan de bouwregels en/of gebruiksregels in een bestemmingsplan?
 • Wil ik in mijn bestemmingsplan mogelijkheden opnemen om bij omgevingsvergunning af te wijken van de regels rondom parkeren?

De enkele omstandigheid dat een parkeerregel in een bestemmingsplan de toets van de bestuursrechter doorstaat, betekent nog niet dat die parkeerregel in de praktijk bij het verlenen van vergunningen doeltreffend en werkbaar is. Des te meer reden om wat langer stil te staan bij de manier waarop de regels rondom parkeren hun beslag kunnen krijgen in bestemmingsplannen.

Inhoud en resultaat

Het doel van de workshop is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is. In deze workshop zal echter niet alleen worden stilgestaan bij de juridische borging van parkeernormen in een bestemmingsplan. Ook zal worden ingegaan op het parkeervraagstuk met als doel in een goede ruimtelijke ordening te voorzien. Dat betekent dat ook aandacht zal worden besteed aan het opstellen van een parkeerbalans in het kader van het opstellen van een ruimtelijk plan. In aanvulling hierop zal tot slot in worden gegaan op verschillende aspecten die een rol spelen bij het vaststellen van de parkeerbehoefte van een concrete ontwikkeling in het kader van vergunningverlening. Daarbij spelen zaken een rol zoals: wel of niet salderen, het juiste maatgevende moment bepalen, parkeernormen vs parkeerkencijfers, ontheffing van parkeernormen en storting in een parkeerfonds/mobiliteitsfonds.

De workshop is interactief, er is dus veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers kunnen hun eigen vragen en praktijkcases inbrengen.

Programma

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Juridische borging parkeren in bestemmingsplan
 • Parkeerbehoefte: opstellen parkeerbalans
 • Parkeren en vergunningverlening

Alle onderdelen zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden uiteen worden gezet.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor:

 • Planologen/planjuristen
 • Vergunningverleners bouwen (Wabo) / bouwplantoetsers
 • Beleidsmedewerkers / coördinatoren ruimtelijke ordening
 • Beleidsmedewerkers verkeer/parkeren
 • Projectontwikkelaars
 • Adviesbureaus

Workshopleiders

De workshop zal worden geleid door mr. Daniëlle Roelands-Fransen en Aukje van de Reijt.

Daniëlle Roelands-Fransen is advocaat/partner Omgevingsrecht bij Pels Rijcken& Droogleever Fortuijn Advocaten en Notarissen en gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht met een bijzondere focus op het onderdeel parkeren. Daniëlle adviseert en procedeert veelvuldig over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen waar het onderdeel parkeren een steeds prominentere rol krijgt. Ook geeft zij regelmatig lezingen en presentaties over dit onderwerp. Daniëlle is bovendien kennispartner voor het dossier ‘Parkeren’ op Omgevingsweb.

Aukje van de Reijt is adviseur Parkeren & Locatieontwikkeling bij Goudappel Coffeng. In die rol adviseert zij gemeenten, initiatiefnemers en projectontwikkelaars bij het oplossen van parkeervraagstukken. Bovendien is zij zeer ervaren in het opstellen van parkeervisies en parkeerbeleidsplannen. Aukje publiceert en doceert regelmatig over dit onderwerp. Ook is zij betrokken bij het opstellen van de CROW-parkeerkencijfers.

Datum, locatie en prijs

Dinsdag 11 april 2019, middag - 13.30 - 16.45 uur, Utrecht
Prijs: € 249,- (exclusief BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren, desgewenst op maat. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Tijdens de workshop ontvangt u de handouts van de presentaties.

Studie-uren

Voor deze workshop kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een workshop bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven

Gerelateerd nieuws

Deze workshop liever incompany?

Wilt u deze workshop liever op-maat met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren!

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in