agenda

Workshop Omgevingswet en gezondheid

1 November, Utrecht

€ 249

In deze interactieve workshop leert u hoe gemeenten, provincies en hun vele adviseurs gezondheid een volwaardige plek kunnen geven in de Omgevingswet. U leert in één middag welke ruimtelijke maatregelen de meeste gezondheidswinst opleveren en hoe u deze kunt opnemen en verankeren in de instrumenten van de Omgevingswet.

Aanleiding

De Omgevingswet wordt wel de grootste wetgevingsoperatie sinds Thorbecke genoemd. De wet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. 26 wetten met 4700 artikelen en 120 maatregelen van bestuur gaan op in die ene Omgevingswet met ‘nog maar’ 349 artikelen en vier besluiten.

Gezondheid is als belangrijke maatschappelijke opgave opgenomen in de Omgevingswet. Een belangrijke verandering in vergelijking met de huidige wetgeving is dat overheden meer ruimte krijgen om zelf afwegingen te maken. Daarbij moeten belangen van gezondheid worden afgewogen naast die van bijvoorbeeld economie, bouwen en infrastructuur. Voor veel overheden is dat een lastige puzzel.

De Omgevingswet wordt naar verwachting in 2020 ingevoerd. De voorbereiding vergt jaren en vraagt van veel overheden ook om een geheel nieuwe manier van werken. Veel overheden zijn dan ook al aan de slag. Breed leeft de wens om gezondheid een volwaardige plek te geven. Er bestaan geen protocollen of richtlijnen hiervoor. De workshop geeft state-of-the-art inzichten.

Programma en resultaat

In de workshop staat de vraag centraal hoe gezondheid een volwaardige plek kan krijgen in de Omgevingswet? Na een inleiding waarin we de wet met zijn instrumenten en de verantwoordelijkheden en taken van verschillende overheden samenvatten, volgt een interactieve workshop waarin de centrale vraag en vele deelvragen die daarmee samenhangen aan de orde komen:

 • Waarom een Omgevingswet en welke instrumenten bevat het?
 • Welke plaats heeft gezondheid in de Omgevingswet?
 • Welke afwegingsruimte voor gezondheid krijgen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen in de Omgevingswet?
 • Hoe kun je gezondheid opnemen in de instrumenten van de Omgevingswet?
 • Welke partijen kunnen een bijdrage leveren aan het geven van een volwaardige plek van gezondheid in de Omgevingswet?
 • Welke ruimtelijke maatregelen leveren gezondheidswinst op?
 • Hoe kun je ruimtelijke maatregelen die gezondheidswinst opleveren borgen in de instrumenten van de Omgevingswet?
 • Welke ervaringen zijn er landelijk opgedaan met gezondheid in Omgevingsplannen?
 • Wat zijn best practices?
 • Welke stappen kan uw eigen organisatie zetten om gezondheid een volwaardige plek te geven in de gebouwde omgeving?

De workshop is interactief. Gedurende de gehele workshop is er ruimte voor vragen en discussie. U krijgt ruim de gelegenheid vragen te stellen en inzicht te verkrijgen hoe uw organisatie gezondheid een volwaardige plek kan geven.

Doelgroep

De workshop is uitermate geschikt voor:

 • Iedereen die zich beleidsmatig bezig houdt met de Omgevingswet, zoals stedenbouwkundigen, planologen, Medewerkers RO, gezondheid, infrastructuur en alle anderen die zich bezighouden met de Omgevingswet
 • Medewerkers vergunningverlening en handhaving, waaronder juristen bouwen en handhaving

Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten/RUD’s. Daarnaast is de workshop interessant voor adviesbureaus, stedenbouwers, architecten en iedereen die de gezondheid met ruimtelijke maatregelen wil bevorderen.

Workshopleiders

Workshopleiders zijn Fred Woudenberg en Marieke Dijkema.

Fred Woudenberg is hoofd van de afdeling leefomgeving bij de GGD Amsterdam. Hij is al jarenlang bezig de gezondheid via de gebouwde omgeving te bevorderen, zowel in Amsterdam en omgeving als landelijk. Hij is lid van de Gezondheidsraad en o.a. voorzitter van de commissie die in juli 2017 het advies ‘meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid’ uitgebracht. Hij is ook lid van de commissie voor de milieu-effect-rapportage en heeft verschillende pilotprojecten voor de Omgevingswet van dichtbij meegemaakt.

Ook Marieke Dijkema, senior adviseur Milieu en Gezondheid bij GGD Amsterdam, is al jarenlang actief in dit veld. Zij is als gezondheidsadviseur betrokken bij verscheidene ruimtelijke- en infrastructurele ontwikkelingen, en (pilot)implementaties van de Omgevingswet in zowel landelijk als stedelijk gebied. Marieke is namens GGD GHOR Nederland en RIVM een van de penvoerders van de ‘Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving’.

Datum, locatie en prijs

Dinsdag 1 november 2018, middag - 13.30 - 16.45, te Utrecht

Prijs: € 249,- (exclusief BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, bijvoorbeeld om aan uw eigen omgevingsvisie of omgevingsplan te werken. Wij kunnen dan de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Op de cursus ontvangt u al het materiaal en de presentaties, eventeel achtergrondmateriaal kunt u via Omgevingsweb raadplegen.

Inschrijven