agenda

Masterclass flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet

1 January, Utrecht

€ 349

Deze masterclass Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet biedt zowel overheden als bedrijven inzicht in de verschillende flexibiliteitsinstrumenten in de Omgevingswet en hoe deze instrumenten in de praktijk kunnen uitwerken.

Inleiding

Met de Omgevingswet wordt beoogd het omgevingsrecht eenvoudiger en beter te maken. Tegelijkertijd is meer flexibiliteit beoogd. Over de wijze waarop deze flexibiliteit in de Omgevingswet vorm zal krijgen, is lange tijd onduidelijkheid geweest; voor de toepassing van flexibiliteit werd verwezen naar de uitvoeringsregelgeving. Met de bekend-making van de consultatieversies van de AMvB's, in juli 2016, is het onderwerp flexibili-teit nader ingevuld en meer duidelijkheid hierover gekomen.


Inhoud en resultaat

De masterclass bestaat uit twee delen. In het eerste, theoretische, deel van de masterclass zal worden ingegaan op de wet- en regelgeving over de verschillende flexibiliteitsinstrumenten. Voor burgers en bedrijven zijn dat hoofdzakelijk maatwerkvoorschriften, maatwerkregels en gelijkwaardigheid. Voor overheden zijn dat hoofdzakelijk omgevingswaarden en instructieregels. Met de bekendmaking van de consultatieversies van de AMvB's, het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving, is concreter geworden hoe deze flexibiliteitsinstrumenten kunnen worden toegepast, hetgeen per onderwerp kan verschillen. Ook hebben de flexibiliteitsinstrumenten een belangrijke rol bij het maken van keuzes in het omgevingsplan.

In het tweede, praktische, deel van de masterclass, zal worden ingegaan op de werking van de flexibiliteitsinstrumenten en bestuurlijke afwegingsruimte. De Omgevingswet en de AMvB's bieden hiervoor de kaders, in de praktijk zullen met in achtneming van die kaders keuzes kunnen worden gemaakt. Daarbij kunnen lessen worden getrokken uit de bestaande praktijk van onder andere de Crisis- en herstelwet. Aan de hand van een praktijkcasus zullen de mogelijkheden qua keuzes worden verkend, zowel vanuit het perspectief van de overheid als van bedrijven.

Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor ambtenaren bij overheden, bedrijfsjuristen en advocaten.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • De flexibiliteitsinstrumenten in de Omgevingswet – een overzicht
  • Uitwerking van de flexibiliteitsinstrumenten in de AMvB's
  • Geleerde lessen over flexibiliteit, o.a. van de Crisis- en herstelwet
  • Toepassing van flexibiteitsinstrumenten aan de hand van een casus

Masterclassleider

Nog in te vullen.

Datum, locatie en prijs

Wordt later bekend gemaakt. 13.30 – 16.45 uur, te Utrecht

€ 349 (exclusief btw)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Tijdens de masterclass ontvangt u hand-outs van de presentatie.

Het ondersteunende materiaal is digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze workshop. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de workshop ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze masterclass kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven