agenda

Workshop: Bouwleges, wat valt er te kiezen?

8 October, Utrecht

€ 249

Leges, altijd in het middelpunt van de belangstelling. De pijn van het betalen van de rekening wordt gevoeld aan de hand van meerdere klachten. ‘Enorme’ verschillen in de tarieven tussen gemeenten. Het veelkoppige monster van de kruissubsidie. En het gebruik van de bouwsom als maatstaf waardoor er soms heel hoge aanslagen uitrollen. In de media en ook in de rechtszaal is er voldoende stof te discussie. Hoe zit het nu echt met de leges? En wat zijn de recente oordelen van de rechters? Deze workshop belicht de actualiteiten over de leges voor de omgevingsvergunning. Ook de grondslagen waarop de heffing is gebaseerd inclusief de vraag welke kosten in rekening mogen worden gebracht worden besproken.

Inleiding

Rechters oordelen regelmatig over wat een redelijk of onredelijk tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning. In de meeste gevallen is het tarief een percentage van de bouwsom. Met name bouwers van grotere objecten ervaren dat als onrechtvaardig. De leges die een gemeente heft voor de aanvraag mogen, in het totale licht van de verordening, niet meer dan kostendekkend zijn.

De regelgeving voor de kostendekkendheid wijzigen drastisch per 1 januari 2017. Gemeenten worden verplicht vooraf alle kosten voor de leges te publiceren en beleidskeuzes daarbij. In het geval er sprake is van kruissubsidie moeten de argumenten daarvoor worden gepresenteerd. De VNG heeft daarvoor een handreiking gemaakt die uitgebreid aan de orde komt.

Inhoud en resultaat

De workshop schetst de keuzemogelijkheden die de gemeente heeft om tarieven vast te stellen, welke kostenonderbouwing daarbij nodig is, de mogelijkheden tot 'kruissubsidiëring' en de wijze van verantwoording daarvan. Kortom, wat komt er kijken bij het heffen van leges.

Daarnaast komt de nabije toekomst aan de orde met vragen als:

 • Hoe reageren raad en maatschappij op de verplichte publicatie van de kosten en kruissubsidie?
 • Hoe moet de lokale rol in het fysieke domein worden gefinancierd? Met algemene belastingen, de nota voor de initiatiefnemer zoals nu of zijn er betere oplossingen?

De workshop komt op een ideaal moment om daarover over gedachten te wisselen. De wetgevers hebben er namelijk nog niet over besloten. Uw inbreng wordt zeker op prijs gesteld!

De workshop is interactief, dus er is ook veel ruimte voor vragen en discussie.
Deelnemers kunnen (van tevoren) hun eigen vragen en praktijkcases inbrengen.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor:

 • Vergunningverleners bouwen (Wabo)/bouwplantoetsers/casemanagers
 • Juristen bouwen
 • Beleidsmedewerkers bouwen en ruimtelijke ordening
 • Medewerkers van gemeentelijke diensten belastingen/financiën

Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten/RUD’s

Daarnaast is de workshop interessant voor adviesbureaus, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten en advocatuur.

Programma

 • Systeem leges
 • Fiscale regeling
 • Handreiking kostenopbouw
 • Kruissubsidiëring
 • Keuzemogelijkheden
 • Bespreking praktijkcases
 • Hoe gaan we verder onder de Omgevingswet?

Workshopleiders

Workshopleiders zijn Arian Lam en Jacco Slomp.

Jacco Slomp werkt bij de VNG. Hij heeft de handreiking kostenonderbouwing gemaakt. In veel fiscaal-juridische procedure heeft hij gemeenten bijgestaan voor de belastingrechter om de leges te verdedigen. Bij de invoering van de omgevingswet is hij betrokken bij de vormgeving van de financiële consequenties, inclusief de manier waarop de rekening straks wordt verdeeld.

Arian Lam is werkzaam als fiscaal-juridisch beleidsadviseur bij de gemeente Amersfoort en daarnaast eigenaar van een opleiding- en adviesbureau. In Amersfoort heeft hij jarenlange ervaring is het opzetten van kostenonderbouwingen en voert hij procedures om deze kostenonderbouwingen overeind te houden bij de rechter. Vanuit zijn eigen bureau is hij onder meer werkzaam voor de VNG en is hij ervaren als docent lokale heffingen, waaronder de leges.

Datum, locatie en prijs

Maandag 8 oktober, 13.30 – 16.45 uur, te Utrecht

Prijs: € 249,- (exclusief btw)

Documentatiemateriaal

Tijdens de workshop ontvangt u hand-outs van de presentatie.

Het ondersteunende materiaal is digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze workshop. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de workshop ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Studie-uren

Voor deze workshop kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven