agenda

Water in de Omgevingswet

29 October, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.

 • Overzicht Omgevingswet: specifieke consequenties voor water
 • Gevolgen voor waterschappen
 • Gevolgen voor gemeenten
 • Van projectplan naar projectbesluit
 • Watervergunning en lozingen
 • De nieuwe watertoets
 • Toepassing in een praktijkcasus

Aanleiding

De regelgeving voor water wordt bijna geheel opgenomen in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. Water zal daardoor meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Daarbij vinden tal van aanpassingen plaats:
Zo wordt de watervergunning een omgevingsvergunning en veranderen de regels voor lozingen.
Voor projecten komt er een projectbesluit in plaats van het projectplan.
De waterschap verordening komt onder de Omgevingswet te hangen.
Ook het RO-palet gaat er anders uitzien. Zo worden bestemmingsplannen opgevolgd door het omgevingsplan en veranderen de procedures bij de omgevingsvergunning.

Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken.
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium.

Inhoud en resultaat

De cursus behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor water onder de Omgevingswet:

 • Water in de omgevingsvisies
 • Water in programma’s van Rijk, provincie, waterschap en gemeente
 • Omgevingsplan, waterschap verordening en watertoets
 • Van projectplan naar projectbesluit
 • Van watervergunning naar omgevingsverunning
 • Lozingen, regels in Besluit activiteiten leefomgeving
 • Omgevingswaarden voor water
 • Toezicht en handhaving
 • Monitoring
 • ICT

Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij water bij waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk, die willen weten wat de Omgevingswet voor hun werk gaat betekenen:

 • projectleiders
 • beleidsmedewerkers
 • juristen
 • vergunningverleners
 • adviseurs


Daarnaast is de cursus ook interessant voor adviesbureaus en advocatenkantoren.

Programma

Overzicht van de Omgevingswet in relatie tot water

 • Overzicht van de wet en het wetstraject
 • Toezicht en handhaving
 • Omgevingsvisie
 • Programma’s
 • Beleid waterschap
 • Omgevingsplan en waterschapsverordening
 • Omgevingswaarden
 • Projectbesluit
 • Omgevingsvergunning en lozingen
 • Monitoring en evaluatie
 • ICT
 • Schade en gedoogplichtenPraktijkcasus met vergunning

Watertoets en ruimtelijke ontwikkeling

 • Watertoets onder de Omgevingswet
 • Relatie waterschapsverordening en omgevingsplan
 • Omgevingsplanactiviteit in relatie tot waterVergunnen en lozen

 • Omgevingsvergunning voor wateractiviteit
 • Lozingsregels
 • Besluit activiteiten leefomgeving en waterschapsverordeningAanleg en beheer van waterstaatswerken

 • Van projectplan naar projectbesluit
 • Afbakening projectbesluit en omgevingsvergunning wateractiviteit
 • Onteigening en gedoogplichten
 • Peilbesluit en leggerMeedoen in de implementatie van de Omgevingswet bij gemeente en waterschap (30 minuten)

 • Welke rol heeft water in de implementatie?

Docenten

Simon Handgraaf
jurist omgevingsrecht, FLO Legal, Colibri Advies BV

Simon adviseert gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk over de toepassing van het omgevingsrecht, in het bijzonder het waterrecht. Simon was als wetgevingsjurist betrokken bij de totstandkoming van de Waterwet. Sinds 2012 werkt hij in opdracht van het Ministerie van I&M mee aan de stelselherziening omgevingsrecht. Daarbij ligt de nadruk op de algemene rijksregels van het Bal, waaronder lozingsactiviteiten.

Hendrik van Sandick
zelfstandig adviseur, Van Sandick Advies

Hendrik is adviseur grondbeleid en omgevingsrecht. Hij heeft bij de Ministeries van VROM en I&M gewerkt aan stedelijke herverkaveling en de Omgevingswet.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

29 oktober 2019, Utrecht - 09:30 - 16:45 uur

Prijs: € 595,- ( exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in