agenda

Verdieping Erfpacht in de praktijk

19 November, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse cursus geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.

Inleiding

Erfpacht blijft een onderwerp dat flink in de belangstelling staat. Behalve de politieke discussie over erfpacht en de bancaire richtlijn, zijn op objectniveau de herziening van de canon en de waarde van het erfpachtrecht terugkerende aandachtspunten. Deskundigen zitten op dat punt zeker niet altijd op één lijn. Daarnaast is erfpacht weer in opmars als middel om de verkoop van woningen te stimuleren, terwijl in Amsterdam de discussie woedt over het nieuwe erfpachtstelsel, eeuwig duurende erfpacht.

Dit is een verdiepingscursus. Is erfpacht nog een vrij nieuw onderwerp of is het al lang geleden dat u er iets mee te maken heeft gehad, dan adviseren wij u de Basiscursus Erfpacht te volgen.

LET OP: dit is de cursus Erfpacht in de praktijk van vorig jaar (2015/2016). Omdat er nu ook een basiscursus is, is de titel gewijzigd naar Verdieping Erfpacht in de praktijk. De inhoud is dus gelijk aan de cursus van vorig jaar. Uiteraard wel volgens de laatste stand van zaken.

Inhoud en resultaat

Deze cursus is geen ‘standaard’-cursus over erfpacht. De praktijk staat voorop: er wordt gekozen voor een praktische insteek, zodat de kennis die wordt verworven onmiddellijk kan worden toegepast.

In dit verband is van belang dat niet alleen een juridische insteek is gekozen, maar er ook ruime aandacht wordt geschonken aan het taxeren bij erfpacht. Niet om van de deelnemers taxateurs te maken, maar wel om inzicht te krijgen in de wijze waarop een taxateur met erfpacht omgaat, om de keuzes van de taxateur te kunnen volgen en om een taxatierapport kritisch te kunnen beoordelen. Hoe wordt de canon berekend? Hoe worden de waarde van het erfpachtrecht en de waarde van het bloot eigendom berekend? De cursus sluit ook daarom goed aan op de praktijk.

Er wordt een actieve houding van de deelnemers verwacht.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • Advocaten en notarissen
 • Juristen en taxateurs van gemeenten, waterschappen, provincies, recreatieschappen, rijksdiensten en woningbouwcorporaties; maar ook van financiële instellingen en projectontwikkelaars
 • Rentmeesters en taxateurs / makelaars
 • Juridische en financiële adviseurs

Programma

Ochtend: de juridische praktijk

 • Algemene inleiding, waarin uitgebreid aandacht wordt geschonken aan actuele erfpachtdiscussies: referendum Amsterdam, discussie Tweede Kamer, bancaire richtlijn
 • Uiteenzetting erfpachtregeling in het BW
 • Juridische aandachtspunten:
  • Inhoud akte, waaronder (standaard) Algemene voorwaarden
  • Einde erfpacht (vanuit juridisch perspectief)
  • Oud/nieuw BW


Middag: taxeren

 • Dilemma’s bij taxeren erfpacht
 • Vaststellen van de canon:
  • Hoe bepaal ik de grondwaarde
  • Wat is een redelijk canonpercentage
  • Wel of geen depreciatie
  • Andere methoden canonvaststelling
 • Waarde van bloot eigendom en erfpachtrecht:
  • Waarderingsmethoden
  • Theorie en markt
  • Bijzonder kopersbelang
 • Vergoeding bij einde erfpacht
 • Eisen aan een taxatie
 • Theorie wordt behandeld aan de hand van praktijkcases
 • Afrondende discussie

Docenten

mr. Willem Bosma
advocaat-partner, Van der Feltz advocaten

Het kantoor waar Willem werkt is onder meer gespecialiseerd in het vastgoedrecht en de overheidspraktijk. Naast zijn werkzaamheden als advocaat, treedt Willem regelmatig op als docent voor verschillende cursusinstellingen als Berghauser Pont Academy en NVM-SOM en publiceert hij regelmatig, onder meer, als vaste annotator, in de tijdschriften Bouwrecht en AB. Daarnaast is hij auteur voor de kennisbank Bestuursrecht van Reed Elsevier.

ir. Michiel de Koe
rentmeester, Van Ameyde

Michiel is hij actief betrokken bij erfpacht en kent de taxatie-praktijk als taxateur van overheden, als taxateur-deskundige van particulieren en bedrijven en als taxateur-deskundige in deskundigencommissies. Daarnaast is hij als buitenpromovendus verbonden aan de universiteit Groningen en doet hij een promotieonderzoek naar de juridische grondslagen voor het waarderen van erfpacht in het landelijk gebied.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het boek Erfpacht in de praktijk

bpboekplaatje

Datum, Locatie en Prijs

Donderdag 19 november 2019- Utrecht - 10:00 - 17:00 uur

Prijs: € 595,- ( exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch

Referenties


'Zeer leerzaam'

'Waardevolle dag'

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in