agenda

Update Wob en Wet Open Overheid

4 April, Utrecht

€ 595

In deze 1-daagse cursus Update Wob en Wet Open Overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde.

 • Openbaarheid: van slapend bezit tot last
 • Inleiding in de wettelijke regels
 • Ontwikkeling van de jurisprudentie
 • Hoe ga ik zo effectief mogelijk om met oneigenlijke Wobverzoeken?
 • Nieuwe Wet open overheid: hoofdlijnen en verschillen
 • In samenwerking met Raet

Aanleiding

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een belangrijke wet in onze democratie. Hoewel de uitvoering soms als lastig wordt gezien, ziet iedereen de waarde ervan in. Sinds de invoering van de Wet dwangsom en beroep bij te laat beslissen staat de Wob echter onder druk. Veel overheden hebben een dagtaak aan het indammen van deze verzoeken die vaak geen ander redelijk doel hebben dan 'verdienen aan openbaarheid'. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt Nederland binnenkort een nieuwe Wob: de Woo.

Inhoud en resultaat

In deze cursus worden de theoretische achtergronden, ontwikkeling en de dagelijkse praktijk van de Wob besproken. Ook worden de belangrijkste verschillen tussen de Wob en de nieuwe Woo uiteengezet.

Aan de orde komt de vraag hoe bestuursorganen zo legitiem en effectief mogelijk omgaat met de Wob. En hoe kun je daarbij misbruik van de Wob zo effectief mogelijk aanpakken? Wat is de lijn in de jurisprudentie?

Er worden praktische handvatten gegeven en er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en eigen praktijkgevallen voor te leggen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen, communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers bij gemeenten, provincies en andere bestuursorganen maar ook voor rechtsbijstandsverleners.

Programma

Inleiding in de Wob

 • Theoretische achtergrond
 • Belangrijke begrippen: bestuurlijke aangelegenheid, documenten, bestuursorgaan


Wob-verzoek

 • Actieve openbaarheid
 • Passieve openbaarheid
 • Hoe besluit je op een Wobverzoek


De regels van de Wob

 • Absolute weigeringsgronden
 • Relatieve weigeringsgronden
 • Stukken voor intern beraad - persoonlijke beleidsopvattingen
 • Inzet van de weigeringsgronden


Invloed van de Wet dwangsom en beroep op de Wob

 • Korte schets van de wettelijke regeling
 • Wob als 'gemakkelijk' middel
 • Gevolgen voor overheden
 • Reacties van overheden


Actualiteit: wetsvoorstellen en jurisprudentie

 • Wetsvoorstel Open Overheid (Woo)
 • Verschillen Woo en Wob
 • Wet hergebruik overheidsinformatie
 • Jurisprudentie misbruik Wob in het bestuursrecht en het civiele recht


Praktijkvoorbeelden / casus

 • Tips en tricks
 • Praktijkvoorbeelden van deelnemers

Docenten

mr. dr. Caroline Raat
zelfstandig adviseur

Caroline is Independent Researcher van het Actieplan Open Overheid voor Open Government Partnership. Ook is zij een ervaren docent en praktijkadviseur in het bestuurs(proces)recht. Met regelmaat adviseert en publiceert zij over de Wob en aanverwante wetten en vraagstukken. Als jurist en bestuurswetenschapper bewandelt zij graag alle mogelijke wegen om een behoorlijke en werkende oplossing voor een probleem aan te dragen.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

Donderdag 4 april 2019, Utrecht- 09:30 - 16:45 uur

Prijs € 595,- (exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch

Referenties


'Inhoudelijk heel boeiend, brede kennis bij de docent'

'Goede docent!'

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in