agenda

Staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan

31 October, Amsterdam

€ 395

In dit seminar Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan wordt inzicht gegeven in de systematiek van de staalkaart en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen onder het omgevingsplan.

Rein Bruinsma Wim Drost
Royal HaskoningDHV Rho Adviseurs

Inleiding

Eén van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is het integraal benaderen van de fysieke leefomgeving. Dit betekent onder meer het integreren van het ruimtelijk spoor en het milieuspoor, tot nu toe betrekkelijk gescheiden werelden. Het gemeentelijke omgevingsplan wordt straks hét instrument waarin deze integratie op lokaal niveau gaat plaatsvinden. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. De Omgevingswet biedt bovendien bestuurlijke afwegingsruimte, zodat een gemeente de regulering van de omgevingskwaliteit precies kan afstemmen op haar eigen, specifieke lokale, behoefte. De gemeente kan bewust keuzes maken over de omgevingskwaliteit binnen haar grondgebied en op welke manier zij dit wil reguleren.

Staalkaarten

De staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan is een hulpmiddel en inspiratiekader voor gemeenten. De staalkaart geeft voorbeelden van:

 • de manier waarop gemeenten een keuze kunnen maken in de na te streven omgevingskwaliteit in relatie tot bedrijfsmatige activiteiten en
 • hoe hieraan vorm kan worden gegeven.

Deze staalkaart biedt in 130 pagina’s:

 • Een stappenplan gericht op het komen van visie en ambitie op een gebied naar concrete regels in het omgevingsplan, toegespitst op bedrijfsmatige activiteiten.
 • Verschillende mogelijkheden om bedrijfsmatige activiteiten op bedrijventerreinen in het omgevingsplan te regelen.
 • Mogelijkheden voor het regelen van bedrijfsmatige activiteiten in stedelijk gebied buiten een bedrijventerrein (in een gemengd gebied en in een woonwijk).

Een van de uitgangspunten van deze staalkaart is:

eenvoudig regelen waar het kan, complexer regelen indien nodig of gewenst.

Inhoud en resultaat seminar

In dit seminar wordt via verschillende inleidingen inzicht gegeven in de systematiek van de staalkaart en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen onder het omgevingsplan. Je verkent hoe je in de praktijk bedrijfsmatige activiteiten kan gaan regelen.

Gemeenten en omgevingsdiensten zijn nu nog zoekende. Dit seminar biedt u inspiratie en ideeën voor een praktische aanpak wanneer de Omgevingswet van kracht wordt en in de voorbereiding daarop.

Relatie met het Groene boekje

De bekende VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering wordt niet meer door de VNG geactualiseerd en de staalkaart biedt een nieuwe aanpak van hoe je bedrijfsmatige activiteiten evenwichtig kunt toedelen aan locaties.

Volgens Marco Lurks van de VNG “wordt met deze staalkaart een stap gezet van het oude naar het nieuwe stelsel die herkenbaar en goed navolgbaar is.”

Des te meer reden om u op de hoogte te stellen van de nieuwe aanpak.

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor (milieu)adviseurs, specialisten, beleidsmedewerkers, vergunningverleners milieu, projectleiders en juristen die nu betrokken zijn bij bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen van omgevingsvergunningen. Zij gaan nu omgevingsplannen opstellen en krijgen daarbij te maken met milieuthema’s. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten, maar ook bij provincies, adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatenbureaus.

Programma

09.00 Inloop
09.30

Opening en vragen verzamelen

Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV
09.35

Omgevingswet: ruimte en milieu integreren:

Systeemwijziging

 • Switch van Activiteitenbesluit naar Besluit activiteiten leefomgeving
 • in combinatie met de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving voor het omgevingsplan
 • en de mogelijkheid voor gemeenten om zelf regels te stellen, of niet
Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV
 • de relatie met de bruidsschat
 • (on)mogelijkheid van omgevingswaarden in het omgevingsplan
09.50

Inhoud Staalkaart op hoofdlijnen

Wim Drost, Rho Adviseurs
 • De staalkaart biedt concrete regels voor het omgevingsplan
 • Met een stappenplan van visie naar regels
 • Voor verschillende soorten stedelijk gebied
 • Voor verschillende gebiedsprocessen
 • Met regels over gebruiksruimte (benutten) en regels over beschermen
10.10

Toedelingsprincipes bedrijfsmatige activiteiten

 • Van inrichting naar activiteit: wat zijn bedrijfsmatige activiteiten eigenlijk?
 • Nieuw principe bij toedeling bedrijfsmatige activiteiten
 • Verschillen met bedrijven en milieuzonering
 • Onderzoek, melding, vergunning
 • Wat doe je met cumulatie?
Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV

Koffiepauze tussendoor

11.30

Gebiedsgericht differentiëren

 • Geluid, geur en trillingen
Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV

Wat te doen met:

 • Scholen en kinderdagverblijven
 • Horeca
 • Supermarkten
 • Sportterreinen
 • Bedrijf aan huis
 • Verkeersaantrekkende werking
Wim Drost, Rho Adviseurs
12.10

Werking van het mengpaneel

 • Wanneer mengpaneel?
 • Mogelijke opzet van mengpaneel
 • Compensatie in vrije regelruimte: hoe ga je hier mee om?
 • Praktijkcase
Wim Drost, Rho Adviseurs
12.30 Vragen verzamelen
12.35

Lunch

13.15

De regels in het omgevingsplan: hoe zien ze er uit?

 • Look en feel: anders dan bestemmingsplanregels!
Wim Drost, Rho Adviseurs
 • Verschillende regels belicht: een rondvlucht
 • Voortschrijdend inzicht, ruim een jaar na oplevering
Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV
14.00 Aan de slag met praktijkcases

De deelnemers gaan aan de slag met verschillende praktijkcases, zowel qua te maken keuzes als voorbeeldinvulling van regels. Daarna worden deze gezamenlijk bekeken en aangegeven welke lessen te trekken zijn.

16.00

Vragenuurtje aan de makers van de Staalkaart

Het laatste uur is ingericht om vragen te stellen, praktijkcases te bespreken en stellingen te bediscussiëren. U gaat volledig ingelicht naar huis. Rein Bruinsma, Royal HaskoningDHV en Wim Drost, Rho Adviseurs
16.45

Borrel

Datum, locatie en prijs:

31 oktober 2019 - 9.30 uur - 17.00 uur, BCN Amsterdam, Arena

€ 395,- incl. lunch, koffie/thee/water, excl. btw

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in