agenda

Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling

14 November, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse cursus Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling beoogt de deelnemers (meer) inzicht te geven in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten.

 • Inzicht in totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten
 • Alle ins en outs
 • Goede samenwerkingsovereenkomst is belangrijk om gewenste gebiedsontwikkeling in goede banen te leiden en te versnellen
 • Totstandkoming, plaats, vormgeving, keuze entiteit, inhoud, beëindiging
 • Twee praktijkdocenten van Straatman Koster, specialisten in vastgoedrecht

Inleiding

Ontwikkelend Nederland draait op volle toeren. Dit komt mede door de grote woningbouwopgave waarmee Nederland wordt geconfronteerd, maar ook doordat de vraag naar (hoogstaande) bedrijventerrein toeneemt. Bij dergelijke gebiedsontwikkelingen worden er vaak (samenwerkings)overeenkomsten gesloten tussen de belangrijkste stakeholders, zoals de gemeente, de ontwikkelaar en/of andere partijen met een grondpositie, en eindgebruikers.

Het opstellen van en onderhandelen over samenwerkingsovereenkomsten kan een ingewikkeld proces zijn, waarbij veel belangen spelen en veel actoren bij betrokken zijn. Het gaat daarbij niet alleen om juridische aspecten, maar ook om beleidsmatige, maatschappelijk en (uiteraard) commerciële aspecten. Het is zaak om al deze aspecten een goede plaats in de samenwerkingsovereenkomst te geven, want een goede samenwerkingsovereenkomst is een belangrijk instrument om de gewenste gebiedsontwikkeling in goede banen te leiden en wellicht te versnellen.

Voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met gebiedsontwikkeling is het van belang om inzicht te krijgen in de ins en outs van deze overeenkomsten. Met deze cursus bieden twee ervaren praktijkdocenten dit inzicht.

Inhoud en resultaat

Deze cursus beoogt de deelnemers (meer) inzicht te geven in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten. Deelnemers kunnen de opgedane kennis onder meer toepassen bij het onderhandelen over en beoordelen van samenwerkingsovereenkomsten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen en (daarnaast) voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met gebiedsontwikkeling zoals projectleiders, projectontwikkelaars en beleidsmakers ruimtelijke ontwikkeling.

Programma

Totstandkoming van samenwerkingsovereenkomsten

 • Keuze voor de samenwerkingspartner
 • Zelfrealisatie
 • (Afgebroken) onderhandelingen

Plaats van de samenwerkingsovereenkomst t.o.v. andere overeenkomsten

 • Intentieovereenkomst
 • Koopovereenkomst
 • financieringsovereenkomst

Vormgeving van samenwerkingsovereenkomsten en keuze oprichting entiteit

 • Vormgeving
 • BV
 • BV/CV
 • Vof

Inhoud van samenwerkingsovereenkomsten

 • Overleg- en besluitvormingsstructuur
 • Grondverwerving, -exploitatie en -uitgifte
 • Afspraken over ontwikkeling en realisatie
 • Zekerheden
 • Publiekrechtelijke medewerking / bevoegdhedenovereenkomst (samenloop met bestemming- en evt. exploitatieplan)
 • Samenloop met het aanbesteding en staatssteun

Beëindiging van samenwerkingsovereenkomsten

 • Contractuele voorzieningen
 • Onvoorziene omstandigheden

Docenten

mr. Joost Hoekstra en mr. Marinda de Smidt, beiden advocaat-partner bij Straatman Koster Advocaten

Joost is gespecialiseerd in project- en gebiedsontwikkeling, grondbeleid- en exploitatie en omgevingsrecht en is onder meer werkzaam voor ontwikkelaars, bouwers, (semi-)overheden en beleggers.

Marinda is gespecialiseerd in omgevingsrecht, milieurecht, natuurbeschermingsrecht en (algemeen) bestuursrecht en verricht onder meer werkzaamheden voor ontwikkelaars en overheden.

Datum, locatie en prijs:

23 mei 2019 9.30 - 16.00 uur, Utrecht

€ 595,- ex btw, incl, koffie/thee en lunch

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in