agenda

Relatie Omgevingsplan en Omgevingsvisie

29 October, Utrecht

€ 345

In de middagworkshop Relatie Omgevingsplan en Omgevingsvisie wordt een beeld verkregen van de keuzes die er zijn om inhoud te geven aan beide instrumenten.

 • In één middag de samenhang
 • Wat moet je waar regelen?
 • Welke keuzemogelijkheden heb je?
 • Hoe is de verhouding met programma’s?

Inleiding

Onder de Omgevingswet zijn het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie twee centrale instrumenten voor gemeenten. De relatie tussen deze twee instrumenten is belangrijk. Die relatie wordt vaak in één richting weergegeven namelijk dat vanuit er omgevingsvisie een omgevingsplan kan worden opgesteld. Het is maar de vraag of dat zo is. Afhankelijk van de keuze voor vormgeving en inhoud van beide instrumenten beïnvloeden zij elkaar. Het gevaar van overlap ligt op de loer.

Inhoud en resultaat

Het doel van deze middag is de relatie tussen beide instrumenten goed in beeld te krijgen. Dit gebeurt vanuit een breed perspectief waarbij de inhoud van beide instrumenten centraal staat. Vanuit dat perspectief wordt bezien hoe beleid en regels zich tot elkaar verhouden en wat in welk instrument het beste tot z’n recht kan komen.


Bij de deelnemers moet aan het eind van de middag een beeld verkregen zijn van de keuzes die er zijn om inhoud te geven aan beide instrumenten en wat nodig is om deze en andere instrumenten goed te laten ‘samenwerken’. Ook andere kerninstrumenten, met name het programma, krijgen daarbij aandacht.

In de workshop wordt een praktijkcase behandeld aan de hand waarvan uw inzicht wordt vergroot ten aanzien van wat er komt kijken bij het werkelijk vorm geven aan een omgevingsvisie en omgevingsplan.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor:

 • Opstellers van omgevingsvisies en omgevingsplannen
 • Planologen/juristen
 • Vergunningverleners en beleidsmedewerkers
 • Projectleiders/coördinatoren omgevingswet
 • Adviseurs met een relatie tot het terrein van de fysieke leefomgeving.

Van de deelnemers wordt tenminste basiskennis van de Omgevingswet verwacht.

Incompany

Deze workshop is zeer geschikt om als incompany te worden gegeven binnen een gemeente, eventueel met daaraan gekoppeld een ochtenddeel waarbij een inleiding wordt gegeven op de Omgevingswet en zijn instrumenten en de ideeën hierachter. Het wordt dan een 1-daagse. Het programma van de incompany kan op maat worden gemaakt.

Programma

 • Kort: kerninstrumenten Omgevingswet
 • Wettelijk kader Omgevingsvisie
 • Huidige praktijk visie
 • Stand van zaken Omgevingsplan
 • Verhouding Omgevingsplan en Omgevingsvisie
 • Keuzemogelijkheden Omgevingsplan
 • Relatie met programma’s
 • Beleid vaststellen: wat waar

Docenten

Albert Jan Meeuwissen en Janneke Schurer

Datum: 29 oktober 2018

Tijden: 13.30 – 17.00

Prijs € 345

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in