agenda

Masterclass Regulering van bedrijfsactiviteiten in een omgevingsplan

18 June, Utrecht

€ 299

In het omgevingsplan worden bedrijfsactiviteiten gereguleerd. De regels in een omgevingsplan zullen zien op de bescherming van de gezondheid en van het milieu. Hoe zien die regels er straks concreet uit en wat is het verschil de huidige wetgeving. Daarop wordt in deze bijeenkomst nader ingegaan.

Inleiding

Omgevingsplannen zullen regels bevatten over de bescherming van de gezondheid en het milieu. Welke spelregels gelden in dat verband voor de lokale wetgever en voor bedrijven?

Inhoud en resultaat

In deze masterclass wordt de wijze waarop de gezondheid en van het milieu in het omgevingsplan wordt beschermd besproken. Daarbij wordt onder meer bezien wat onder bedrijfsactiviteiten wordt verstaan, wat in een omgevingsplan moet worden opgenomen en wat daarin mag worden opgenomen en welke ruimte de lokale overheden en de bedrijven hebben. Tot slot wordt bezien in hoeverre hetgeen is besproken afwijkt van de mogelijkheden die de huidige wetgeving bevat.

Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor ambtenaren bij overheden, bedrijfsjuristen en advocaten

Programma

 • Bedrijfsactiviteiten en het Omgevingsplan
 • Beschermen van de gezondheid en van het milieu in het omgevingsplan
  • Kwaliteit van de buitenlucht
  • Geluid
  • Trilling
  • Bodemkwaliteit
  • Geur
 • Een vergelijking van huidige recht en de Omgevingswet toegespitst op voorgaande punten


Materiaal:

U ontvangt een documentatiemap met de hand-outs en een syllabus met achtergrondmateriaal.


Masterclassleider

Valérie van ’t Lam is gespecialiseerd in het omgevings- en milieurecht. Zij adviseert een breed scala van bedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstanties (gemeenten, provincies en waterschappen). Zij staat hen ook bij door middel van het procederen bij de bestuursrechter, het geven van advies, en het voorafgaand aan de verlening van vergunningen en het opstellen van bestemmingsplannen contact onderhouden met de betrokken overheden en betrokken deskundigen. Valérie heeft over de Omgevingswet en de ontwerp-amvb’s gepubliceerd en geadviseerd, bijvoorbeeld over de wijziging van het aangrijpingspunt van milieubelastende activiteiten en de bescherming van de gezondheid en van het milieu in het omgevingsplan. Valérie is gepromoveerd op een milieurechtelijk onderwerp aan de Universiteit Utrecht. Zij is redacteur en vaste annotator van diverse Nederlandse milieurecht tijdschriften, waaronder 'Tijdschrift voor Omgevingsrecht' en 'StAB‘ en 'Milieu & Recht'. Valérie is geassocieerd medewerker bij Universiteit van Utrecht, en ze geeft cursussen bij onder meer de SSR.

Datum, locatie en prijs

Maandag 18 juni 2018: 13:30- 16:45 uur, Utrecht

Prijs: € 299,- ex. BTW

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in