agenda

Procedures in de Omgevingswet

26 March, Utrecht

€ 299

Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.

 • Kerninstrumenten van de Omgevingswet
 • Appellabele besluiten van de Omgevingswet
 • Uitgangspunten procedureregels
 • Verdeling taken en bevoegdheden
 • Coördinatie van procedures
 • Procedures omgevingsplan en omgevingsvergunning

Inleiding

De Omgevingswet gaat voor grote veranderingen zorgen in het omgevingsrecht. De wetgever wil met de Omgevingswet onder meer een betere afstemming van ruimtelijke plannen realiseren en meer ruimte bieden aan lagere overheden bij het vaststellen van hun omgevingsbeleid. Dit leidt ertoe dat de formele kanten van het omgevingsrecht, zoals instrumenten, procedures, procedureregels en bevoegdheidsverdelingen, ingrijpend zullen veranderen. Zo verdwijnt bijvoorbeeld het bestemmingsplan en doen het omgevingsplan en de omgevingsvisie hun intrede. Ook gaan de omgevingsvergunningprocedures op de schop.

Inhoud en resultaat

Het eerste deel van de masterclass bestaat uit een presentatie over onder meer de verschillende instrumenten en procedures die in de Omgevingswet en aanvullende regelgeving zijn opgenomen. Ook wordt gekeken naar het verantwoordelijke bestuursorgaan voor deze nieuwe instrumenten, procedures en de verdeling van taken en bevoegdheden. Daarnaast is er aandacht voor de wijze van coördinatie van procedures. De huidige wet- en regelgeving voorziet daar al in, maar dat wordt gewijzigd onder de Omgevingswet. Na het theoretische gedeelte is het tijd om op een interactieve manier met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Daarbij zal veel ruimte zijn voor ervaringen en verwachtingen uit de praktijk.

Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor ambtenaren bij overheden, bedrijfsjuristen en advocaten.

Programma

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

Korte introductie Omgevingswet

 • Presentatie over de volgende onderwerpen:
 • Kerninstrumenten van de Omgevingswet
 • Uitgangspunten procedureregels
 • Het Omgevingsbesluit
 • Verdeling taken en bevoegdheden Bevoegd gezag omgevingsvergunning
 • Coördinatie van procedures
 • Betrokkenheid andere bestuursorganen
 • Procedures Omgevingsplan en Omgevingsvergunning

Ervaringen en verwachtingen uit de praktijk op interactieve wijze

Docenten

Jan van der Grinten
Advocaat

Jan van der Grinten is advocaat bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam waar hij leiding geeft aan de bestuursrechtsectie. Jan geeft juridische en juridisch-strategische adviezen aan overheden, bedrijven en instellingen, wordt regelmatig gevraagd voor second opinions en procedeert veelvuldig in bestuurs- en civielrechtelijke zaken.

Lieke Feenstra
Advocaat

Lieke Feenstra is advocaat op de sectie Bestuursrecht bij Kennedy Van der Laan

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

26 maart 2019, Utrecht -13:30 - 16:45 uur

Prijs: € 299,-

De genoemde cursusprijs is excl. btw maar incl. koffie/thee/water

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in