agenda

Planschade en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet

17 September, Utrecht

€ 595

Deze actualiteitendag Planschade en nadeelcompensatie gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.

 • In één dag weer helemaal bij: jurisprudentie en planschaderegeling in Omgevingswet
 • Nieuwe regeling voor rechtmatig overheidshandelen
 • Zowel planschade als nadeelcompensatie
 • Inzicht in de wijzigingen
 • Tips en tricks
 • Overzicht actuele jurisprudentie

Inleiding

Planschade heet in de Omgevingswet nadeelcompensatie. Dit is geregeld in de Invoeringswet Omgevingswet.

De nieuwe wettelijke nadeelcompensatieregeling, ondergebracht in afdeling 15.1 van de Omgevingswet, vervangt de regeling voor tegemoetkoming in planschade in afdeling 6.1 Wro. Ook de schaderegelingen in andere wetten die opgaan in de nieuwe Omgevingswet worden in afdeling 15.1 ondergebracht.

Inhoud en resultaat

De Omgevingswet zal grote gevolgen hebben voor overheidsaansprakelijkheid voor rechtmatigoverheidshandelen. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • geen vergoeding voor ‘theoretische’ schade die zich nog niet geëffectueerd heeft,

 • de fors hogere forfaitaire aftrek wegens normaal maatschappelijk risico

 • ingeval van indirecte planschade het verschuiven van de peildatum naar de schadeveroorzakende activiteit,

 • de rol van de gemeenteambtenaar en

 • de rol van de externe deskundige.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is nu bepaald op 1 januari 2021, dus voldoende aanleiding om in de cursus ook tijd in te ruimen voor actuele jurisprudentie op het terrein van planschade en nadeelcompensatie. Daarnaast is er volop gelegenheid om (eigen) casussen te bespreken.

Doel

Op deze cursusdag wordt eerst ingegaan op de actuele jurisprudentie voor planschade en nadeelcompensatie. Als u weer helemaal bij bent wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in de schaderegeling voor rechtmatig overheidshandelen in de Omgevingswet.

Cursisten kunnen na de cursus schaderegelingen optimaler toepassen, en kansen bij het aanwenden van rechtsmiddelen tegen besluitvorming over de toepassing van de schaderegeling beter benutten. Ook is er tijdens de cursusdag veel aandacht voor het voorkomen van nadeelcompensatie en voor risicobeheersing met tips voor de wijze waarop ruimtelijk beleid gewijzigd kan worden zonder direct schaderisico, zowel voor directe schade (door ontwikkelingen op het eigen perceel) als voor indirecteschade (door ontwikkelingen op een ander dan het eigen perceel).

Werkwijze: zelfinvloed uitoefenen
Berghauser Pont Academy biedt cursussen aan die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. Tot twee weken voor de cursus kunt u uw (fictieve) praktijkcasusvoorleggen aan de docent. Uw casus wordt dan onderdeel van het programma. Ook tijdens de dag kunt u uw casus inbrengen.
In veel gevallen is een cursusdag alleen niet voldoende is om volledig grip te krijgen op de materie. Daarom heeft u tot vier weken na de cursus gelegenheid om nog vragen over de behandelde onderwerpen voor te leggen aan de docent. Uw vraag wordt dan via e-mail beantwoord.

Doelgroep

De cursus schaderegeling voor rechtmatig overheidshandelen in de Omgevingswet is bestemd voor:

 • (juridische) beleidsmedewerkers bij gemeenten, provincie, Rijk, waterschap en andere (semi)overheidsinstanties, woningcorporaties

 • juridische en/of planologische adviseurs die ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingen en/of bestemmingsplannen begeleiden en/of voorbereiden

 • rentmeesters, taxateurs, makelaars en andere adviseurs die betrokken zijn bij schaderegelingen voor ruimtelijke ontwikkelingen

 • projectontwikkelaars en bouwers

 • advocaten en notarissen


De actualiteitendag is juist bestemd voor specialisten die zo’n drie jaar ervaring hebben met planschade vanuit hun werkomgeving, want het is een verdiepingscursus waarbij de basiskennis over planschade al aanwezig moet zijn.

Wij bieden ook een Basiscursus Planschade aan, voor meer informatie kijkt u hier.

Programma

Inleiding

Actuele jurisprudentie: stand van zaken

 • Planologische versus feitelijke vergelijking, overgangsrecht
 • Effecten van dubbelbestemmingen voor maximale mogelijkheden
 • Schadebepaling, motiveringseisen waardebepaling
 • Voorzienbaarheid versus normaal maatschappelijk risico
 • Omvang en reikwijdte normaal maatschappelijk risico
 • Passieve risicoaanvaarding
 • Rol externe deskundige

Nadeelcompensatie (planschade) in Omgevingswet (01-01-2021)

In de Omgevingswet wijzigt de schaderegeling voor rechtmatig overheidshandelen op een aantal punten ingrijpend, waarvan wij er enkele uitlichten:

 • Grondslag toepassen schaderegeling (feitelijke situatie en niet de planologische situatie)
 • Nadeelcompensatie bij het vervallen van bestaande planologische mogelijkheden (‘wegbestemmen’ bestaande planologische mogelijkheden)
 • Reikwijdte voorzienbaarheid in Omgevingswet (verschuiven peildatum bij indirecte schade)
 • Omvang en toepassen aftrek wegens normaal maatschappelijk risico (5%): differentiatie vermogens- en inkomensschade
 • Taxatiemethoden en motivering waardevermindering
 • Rol externe deskundige voor schadebeoordeling in Omgevingswet


Cases

 • Planologische vergelijking: meerdere opvolgende plannen
 • Waarde- en schadebepaling (diverse objecten; bij gekapitaliseerde huurwaarde: vermogens- of inkomensschade?)
 • Criteria beoordeling omvang aftrek Normaal maatschappelijk risico onder Wro en Omgevingswet
 • Voorzienbaarheid schadeoorzaak ten tijde van aankoopdatum
 • Casussen vanuit de deelnemersgroep
 • En wat verder ter sprake komt

Docenten

mr. Tineke ten Have
jurist , Ten Have Advies

Tineke is een autoriteit op het gebied van planschade. Zij adviseert overheden op het gebied van planschade en vastgoedwaardering en heeft diverse publicaties over planschade op haar naam staan. Ook is zij hoofdredacteur van Grondzaken in de Praktijk.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het boek Planschade: jurisprudentie 01.01.2014 - 01.01.2015.

bpboekplaatje

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

Geaccrediteerd door NRTV, NVM, Vastgoedcert en NVR

Datum, Locatie en Prijs

26 november 2018, Utrecht - 09:30 - 16:45 uur

Prijs: € 595,- (exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch

Referenties


'Aansprekende voorbeelden, jurisprudentie erg up-to-date. Tineke ten Have beschikt over enorm veel inhoudelijke kennis en het vermogen dit goed en duidelijk over te brengen'

'Zeer prettige sfeer met grote mogelijkheid om diverse cases te bespreken'

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in