agenda

Online classrooms: Vijf modules, vijf topsprekers ter introductie op de Omgevingswet

24 April, Online - vanaf uw eigen werkplek

€ 99

Omgevingsweb is gestart met een reeks online classrooms (dit is geen webinar) over de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 zal de wet het complete omgevingsrecht gaan vervangen. Op dit moment is echter al een vrij compleet beeld te geven van de veranderingen voor de praktijk. Het is daarom verstandig u daar nu al op voor te bereiden. In vijf verschillende modules van één uur wordt u online bijgepraat door topsprekers op de volgende onderwerpen: introductie; het omgevingsplan; milieu; omgevingsvergunning en grondeigendom. In dat ene uur wordt u op efficiënte wijze bijgeschoold en u bespaart bovendien reistijd!

Inleiding

Een online classroom is een ruimte waarin een interactieve online training wordt gegeven aan een kleine groep. Dit in tegenstelling tot een webinar waar je vaak 100 tot 1000 deelnemers hebt en waar het voornamelijk gaat om kennis zenden. Een online classroom is écht bedoeld om in een interactieve vorm kennis over te brengen.

Berghauser Pont Academy (BPA) en Omgevingsweb (OW) hebben al jaren ervaring in het geven van klassieke trainingen. Wij zien de online classrooms als een mooie toevoeging aan ons huidige cursuspakket.

De online classroom is een online cursus, die u kunt volgen waar u maar wilt. U zit online in een klas met medecursisten en de docent. U krijgt live les, maar er is ook veel interactie onderling via vragen, polls en cases in een speciale e-learning omgeving.

U kunt zich inschrijven voor een van de volgende online classes:

1. Introductie op de Omgevingswet – 24 april 2018 - Jan van den Broek (VNO-NCW)

In deze inleidende classroom wordt een eerste introductie gegeven op de Omgevingswet. Dan gaat het om het waarom van de wet, het snappen van de systematiek, de kerninstrumenten en de voortgang.

Jan van den Broek

Let op: indien u zich ook voor een van de andere sessies wil inschrijven, vermeld dit dan in het opmerkingenveld in het aanmeldformulier.

2. Omgevingsplan – 28 mei 2018 - Hugo Doornhof (AKD Advocaten & Notarissen)

In deze classroom wordt ingezoomd op het belangrijkste instrument voor gemeenten, namelijk het omgevingsplan. Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige situatie met bestemmingsplannen?

 • Van bestemmingsplannen naar één omgevingsplan
 • Verruimde reikwijdte
 • Instructieregels met grenzen voor het omgevingsplan
 • Gebodsbepalingen, open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Invulling gebruiksruimte in het omgevingsplan
 • Procedure en overgangsregime
Hugo Doornhof

Let op: indien u zich ook voor een van de andere sessies wil inschrijven, vermeld dit dan in het opmerkingenveld in het aanmeldformulier

3. Omgevingsvergunning en procedures – datum volgt - Anne-Marie Klijn (NautaDutilh)

In deze classroom gaat het om het systeem van de omgevingsvergunning en de melding en verschillen met de Wabo, waarin de omgevingsvergunning al zit verwerkt. Tevens worden de procedurele aspecten van de nieuwe wet meegenomen:

 • Wijzigingen t.o.v. de Wabo
 • Algemene regels voor de uitoefening taken en bevoegdheden
 • Omgevingsplan als primair instrument voor verdeling van ‘gebruiksruimte’
 • Vergunningplichtige-, vergunningvrije- of meldingsplichtige activiteiten
 • Toetsingskaders
 • Reguliere en uitgebreide procedure
Anne-Marie Klijn

Let op: indien u zich ook voor een van de andere sessies wil inschrijven, vermeld dit dan in het opmerkingenveld in het aanmeldformulier.

4. Grondeigendom – 18 juni 2018 - Jelmer Procee (Pels Rijcken)

Het nieuwe instrumentarium voor het grondbeleid zal via een apart traject, de Aanvullingswet grondeigendom, in de Omgevingswet worden geïntegreerd. In deze classroom worden de nieuwe instrumenten besproken.

 • Onteigening
 • Voorkeursrecht
 • Herverkaveling
 • Kostenverhaal
 • Schadevergoeding (nadeelcompensatie)
 • Nieuw grondbeleid
Jelmer Procee

Let op: indien u zich ook voor een van de andere sessies wil inschrijven, vermeld dit dan in het opmerkingenveld in het aanmeldformulier.

5. Milieu onder de Omgevingswet – datum en docent volgen

In deze classroom wordt ingegaan op de specifieke gevolgen voor milieu. Dan gaat het om de omgevingsvergunning milieu en de opzet van het Besluit activiteiten leefomgeving, het nieuwe Activiteitenbesluit. Ook de milieuaspecten die in het Omgevingsplan terecht gaan komen worden behandeld.

Let op: indien u zich ook voor een van de andere sessies wil inschrijven, vermeld dit dan in het opmerkingenveld in het aanmeldformulier.

Datum, locatie en prijs

De online classrooms vinden plaats op 24 april, 28 mei en 18 juni 2018, andere data volgen nog.

Het tijdstip waarop deze plaatsvinden is van 14:45 - 16.00 uur.

U kunt vanaf uw eigen werkplek (met internet en een headset) deelnemen aan deze online sessies.

De prijs bij deelname aan één online classroom: €99,- (excl. btw)

Indien u zich inschrijft voor 3 of meer online classrooms is de prijs: €75,- (excl. btw) per online classroom

Na de inschrijving

Nadat u zich heeft ingeschreven volgende de verdere instructies per e-mail in aanloop naar de training. Belangrijk om te weten, is dat u voor deze online classrooms géén ingewikkelde software hoeft te installeren.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in