agenda

Milieu-effectrapportage 2.0

11 March, Utrecht

€ 1495

Deze cursus Milieu-effectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.

Inleiding

Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 30 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis. De nieuwe Omgevingswet leidt tot behoorlijke wijzigingen van de m.e.r.-kaders.

  • M.e.r. moet met zijn tijd meegaan. Er zijn daarbij een aantal belangrijke ontwikkelingen en trends te signaleren:
  • De implementatie van de Europese richtlijn per mei 2017, waardoor rijk, waterschappen, provincies en gemeenten duidelijker moeten uitleggen dat er een scheiding van rollen (Bevoegd Gezag en Initiatiefnemer) is.
  • De Omgevingswet heeft een aantal procedurele gevolgen voor m.e.r. Zo moet er o.a. een plan-m.e.r. gemaakt worden voor een Omgevingsvisie.
  • M.e.r. kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij uitnodigingsplanologie om de effecten vooraf goed in beeld te krijgen en te zien of extra sturing gewenst is.
  • Participatie in besluitvorming wordt steeds belangrijker. Hoe richt je de m.e.r.-procedure zo in dat vertraging wordt voorkomen en het beste resultaat wordt behaald?
  • Dikke rapporten worden vervangen worden door online documenten met visualisaties en infographics: wat zijn de nieuwe technieken?
  • Er spelen nieuwe thema’s als klimaat, energie en gezondheid; hoe moet een MER hier op ingaan?


Kortom, m.e.r. is volop in ontwikkeling. Blijft u ook bij?

Inhoud en resultaat

Deze cursus bestaat uit twee blokken die apart of samen te volgen zijn:

1. Basis milieueffectrapportage: de procedure, tools en regelgeving in één dag opfrissen

2. Ontwikkelingen en trends: in twee dagen wordt u meegenomen in de nieuwe regelgeving (Richtlijn, Omgevingswet), de actuele jurisprudentie en de nieuwe thema’s als klimaat, gezondheid, participatie en digitalisering

Voor een volledige opfrissing volgt u de complete cursus.

Na het volgen van deze cursus bent u klaar voor de toekomst. U kent de actualiteit, weet wat er op u afkomt en weet hoe u het m.e.r.-instrument in de praktijk kunt toepassen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor projectleiders, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, adviseurs, omgevingsmanagers, handhavers en juristen ruimtelijke ordening en milieu die op de een of andere manier in aanraking komen met het milieueffectrapportage. Zij kunnen werkzaam zijn bij overheden, adviesbureaus, bedrijven en advocatuur.

Programma:

Voor het complete programmaoverzicht, klikt u hier

Datum, locatie:

11, 14 en 21 maart 2019, Utrecht

Prijs:

  • Alle dagen €1.495,-
  • Alleen de basisdag € 595,-
  • Ontwikkelingen in 2 dagen € 1.095,- (bedragen ex btw / inclusief lunch)

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in