agenda

Middag-seminar Versnellen woningbouw

18 June, Amsterdam

€ 295

Op korte termijn moeten er veel woningen worden bijgebouwd. Deze noodzaak is inmiddels wel duidelijk. Toch vallen de woningbouwcijfers tegen, waardoor het woningtekort verder oploopt. Waar komt dit door? En vooral: hoe komen we tot die hoognodige versnelling van de woningbouw? Het middag-seminar Versnellen woningbouw op 18 juni draagt daadwerkelijk bij aan deze versnelling. Allereerst door het complete plaatje te laten zien. Dat doen we door verschillende stakeholders aan het woord te laten, zodat u een compleet beeld krijgt. Vervolgens bespreken we de factoren die de woningbouw doen versnellen.


Friso de Zeeuw
Emeritus-hoogleraar Gebiedsontwikkeling

Problematiek
haperende woningbouw


Marc Soeterbroek
Programmamanager Verstedelijking Provincie Zuid-Holland

Actieplan
Zuid-Holland


Marije Eleveld
directeur bestuurder woningcorporatie Bo-Ex Utrecht

Rol van de markt
en corporaties


Desirée Uitzetter
directeur gebiedsontwikkeling BPD Europe BV

Rol van de markt
en corporaties


Jos Feijtel
lid BZK Expertteam Woningbouw

Forum: knelpunten
samen lossen we dat op

InschrijvenProgrammaVoor wie?Info

Wat kunt u van deze middag verwachten?

 • In één middag een compleet overzicht van de problematiek
 • De belangrijkste vertragers en versnellers op een rij
 • Alle relevante stakeholders komen aan bod
 • Best practices waren het versnelde bouwen wel van de grond is gekomen
 • Met o.a. het ministerie, provincie Zuid-Holland en Friso de Zeeuw

Achtergrond

Tijdens de crisisjaren is er te weinig doorgebouwd. Met de aantrekkende markt is er nu veel vraag naar nieuwe woningen. Aangezien er nog steeds te weinig wordt gebouwd is het woningtekort flink toegenomen. Dat het bouwen maar beperkt van de grond komt, heeft meerdere oorzaken zoals bijvoorbeeld:

 • Tekort aan ‘handjes’, met name bij gemeenten
 • Onduidelijke intake van initiatieven en onheldere processen binnen de gemeente
 • Slechte samenwerking tussen de gemeente en de markt
 • Tekort aan bruikbare locaties (op korte en langere termijn)
 • Te hoge bouwprijzen
 • Gestapelde eisen van gemeenten (energie, milieu, parkeren, welstand, aanvangshuur)
 • Wet- en regelgeving (EU, nationaal, provinciaal, lokaal)

Tijdens dit seminar staat één vraag centraal: Hoe kunnen we dit proces van woningbouw versnellen? In de praktijk blijkt dat het oplossen van de ene vertragende factor weer gevolgen voor de andere. Dat betekent dat een betere samenwerking tussen de diverse overheden en marktpartijen een vereiste is. Gelukkig zijn hier al goede voorbeelden van, die aan bod komen op het seminar.

Programma

13.30 Schets problematiek haperende woningbouw Friso de Zeeuw, middagvoorzitter
* De vertragers
* Bestaande wetgeving
* Crisis- en herstelwet aanpassing
* Politiek proces
* Mentaliteit, samenwerkingscompetenties en 'erboven zitten'
14.00 Hoe helpt de Rijksoverheid? Marja Appelman, directeur Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
* Financiele stimulansen
* Relatie met energie en duurzaamheid
14.30 Regionale aanpak: actieplan Zuid-Holland Marc Soeterbroek, programmamanager Verstedelijking bij Provincie Zuid-Holland
* Vliegende brigade voor kennis en kunde
* Vereenvoudiging woningbouwprogrammering
* Financieel zetje in de rug
* Doorbraaktafels markt en overheid over oplossen knelpunten woningmarkt
* Ontwikkelen planvoorraad middellange termijn
15.00 Pauze
15.20 Rol van de markt en de corporaties Desirée Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling BPD Europe BV
* Samenwerking tussen markt en stakeholders: markt en overheid Marije Eleveld, directeur bestuurder woningcorporatie Bo-Ex Utrecht
* Stijgende bouwkosten
* Wat kunnen de projectontwikkelaars en beleggers doen?
* Rol corporaties en verhuurdersheffing
* Gestapelde eisen gemeenten
* Hoe beter samenwerken met gemeenten?
16.10 Forum: noem een knelpunt en samen lossen we het op! O.l.v. Friso de Zeeuw
Forum bemand door sprekers van de middag aangevuld met:
Jos Feijtel, lid BZK Expertteam Woningbouw
Bregje Kerssemakers, adjunct-sectorhoofd Programma- en gebiedsmanagement bij de Gemeente Eindhoven.
17.15 Borrel

Voor wie?

Het seminar is onder andere bestemd voor overheidsmedewerkers zoals beleidsmakers, projectleiders, RO/gebiedsontwikkeling/wonen/economie, bestuurders van gemeenten en betrokken medewerkers bij provincies van het Rijk. Daarbij is het seminar ook geschikt voor projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, bouwbedrijven, vastgoedadvocaten en adviesbureaus in de sector.

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 18 juni van 13.30 tot 17.30 uur

Locatie: Amsterdam

Prijs: 295,- euro per persoon, ex BTW

Inschrijven

Het seminar Versnellen woningbouw is een initiatief van Omgevingsweb: Het platform voor betrokken professionals die werken aan duurzaamheid en een betere leefomgeving.