agenda

Middag-seminar Versnellen woningbouw

12 February, Pakhuis de Zwijger

€ 295

Op 12 februari vindt het middag-seminar Versnellen woningbouw plaats. Dit seminar wil bijdragen aan de versnelling door het complete plaatje te laten zien. Dat doen we door een aantal verschillende stakeholders aan het woord te laten, waardoor u een goed beeld krijgt van de complexe materie, maar ook de mogelijke aanpak om daadwerkelijk tot versnelling van woningbouw te komen.


Friso de Zeeuw
Problematiek

haperende woningbouw


Marc Soeterbroek
Actieplan

Zuid-Holland


Marije Eleveld
Rol van de markt
en corporaties

Desirée Uitzetter
Rol van de markt
en corporaties


Jos Feijtel
Forum: knelpunten
samen lossen we dat op

InschrijvenProgrammaVoor wie?Info

Dit seminar wil bijdragen aan de versnelling door het complete plaatje te laten zien. Hieronder ziet u wat u deze middag kunt verwachten:

 • Hoe kunnen we daadwerkelijk versnellen?
 • In één middag een compleet overzicht van de problematiek
 • Alle vertragers en versnellers op een rij: aan meerdere knoppen draaien
 • Verschillende stakeholders aan bod
 • Met o.a. ministerie, provincie Zuid-Holland en Friso de Zeeuw

Inleiding

Door de crisis is er jaren te weinig gebouwd door de markt. En ook de corporaties zijn hierbij achter gebleven, mede door de verhuurdersheffing. Het gevolg is nu dat het woningtekort alleen maar is toegenomen. Met de aantrekkende markt is er ook weer heel veel vraag naar nieuwe woningen. Maar er wordt nog steeds te weinig gebouwd, dat moet meer worden.

Maar eerst, wat zijn die vertragende factoren?

Dit zijn:

 1. Tekort aan ‘handjes’, met name bij gemeenten
 2. Onduidelijke intake van initiatieven en onheldere processen binnen de gemeente
 3. Niet altijd oog voor elkaars achtergrond en belangen bij zowel gemeente als markt: niet echt willen samenwerken
 4. Tekort aan bruikbare locaties (op korte en vooral wat langere termijn)
 5. Te hoge bouwprijzen
 6. Gestapelde eisen van gemeenten (energie, milieu, parkeren, welstand, aanvangshuur)
 7. Wet- en regelgeving (EU, nationaal, provinciaal, lokaal)

Hoe kunnen we wel versnellen?

Dat kan door aan verschillende vertragingsknoppen te draaien, waarbij het een gevolgen heeft voor het ander. Dit vereist betere samenwerking tussen de diverse overheden en marktpartijen. Hier zijn al voorbeelden van. Deze komen aan de orde op het seminar.

Programma

13.30 Schets problematiek haperende woningbouw Friso de Zeeuw, middagvoorzitter
* De vertragers
* Bestaande wetgeving
* Crisis- en herstelwet aanpassing
* Politiek proces
* Mentaliteit, samenwerkingscompetenties en 'erboven zitten'
14.00 Hoe helpt de Rijksoverheid? Marja Appelman, directeur Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
* Financiele stimulansen
* Relatie met energie en duurzaamheid
14.30 Regionale aanpak: actieplan Zuid-Holland Marc Soeterbroek, programmamanager Verstedelijking bij Provincie Zuid-Holland
* Vliegende brigade voor kennis en kunde
* Vereenvoudiging woningbouwprogrammering
* Financieel zetje in de rug
* Doorbraaktafels markt en overheid over oplossen knelpunten woningmarkt
* Ontwikkelen planvoorraad middellange termijn
15.00 Pauze
15.20 Rol van de markt en de corporaties Desirée Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling BPD Europe BV
* Samenwerking tussen markt en stakeholders: markt en overheid Marije Eleveld, directeur bestuurder woningcorporatie Bo-Ex Utrecht
* Stijgende bouwkosten
* Wat kunnen de projectontwikkelaars en beleggers doen?
* Rol corporaties en verhuurdersheffing
* Gestapelde eisen gemeenten
* Hoe beter samenwerken met gemeenten?
16.10 Forum: noem een knelpunt en samen lossen we het op! O.l.v. Friso de Zeeuw
Forum bemand door sprekers van de middag aangevuld met:
Jos Feijtel, lid BZK Expertteam Woningbouw
Bregje Kerssemakers, adjunct-sectorhoofd Programma- en gebiedsmanagement bij de Gemeente Eindhoven.
17.15 Borrel

Voor wie?

Het seminar is bestemd voor zowel de overheid als voor de markt. Bij de overheid denken we met name aan beleidsmakers en projectleiders RO/gebiedsontwikkeling/wonen/economie en bestuurders van gemeenten, maar het seminar is ook van belang voor betrokken medewerkers bij provincies en het Rijk.Wat betreft de markt hebben we het over projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, bouwbedrijven, vastgoedadvocaten en adviesbureaus in de sector.

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 12 februari van 13.30 tot 17.30 uur

Locatie: Amsterdam

Prijs: 295,- euro per persoon, ex BTW (245,- met vroegboekkorting tm 31 december 2018)

Het seminar Versnellen woningbouw is een initiatief van Omgevingsweb: Het platform voor betrokken professionals die werken aan een betere leefomgeving.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in