agenda

Masterclass Sluiten van drugspanden

26 September, UTRECHT

€ 299

Deze masterclass Sluiten van drugspanden biedt een stevig houvast voor toepassing van artikel 13b Opiumwet, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.

 • Toepassing artikel 13b Opiumwet in de praktijk
 • In één middag alles op een rij
 • Overzicht actuele jurisprudentie

Inleiding

Sinds de introductie van artikel 13b in de Opiumwet heeft de burgemeester een machtig wapen in handen in de strijd tegen drugscriminaliteit en -overlast. Het artikel geeft hem de bevoegdheid woningen en bedrijfsruimten te sluiten waar een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen. Er is inmiddels veel jurisprudentie over de toepassing van artikel 13b, wat laat zien dat op grote schaal gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid.

Inhoud en resultaat

In deze masterclass wordt u meegenomen in artikel 13b Opiumwet en de daarover gevormde jurisprudentie. Daarbij zullen onder meer de volgende vragen aan de orde komen:

 • Wanneer kan artikel 13b worden toegepast?
 • Is het belangrijk om beleidsregels te hanteren voor de toepassing van 13b?
 • Hoe beoordeel je of aangetroffen drugs voor de handel bestemd is?
 • Is eerst een waarschuwing nodig of mag de burgemeester ook meteen al tot sluiting van een drugspand over gaan?
 • Kun je een woning sluiten waar een gezin met kinderen woont?
 • Wat is in dat geval de betekenis van het EVRM en het Kinderrechtenverdrag?

Doel van deze praktijkgerichte masterclass is een stevig houvast te bieden voor toepassing van artikel 13b, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.

Doelgroep

De masterclass is bestemd voor handhavingsjuristen, juristen algemeen juridische zaken/openbare ordehandhaving en juristen bijzondere wetten bij gemeenten. Daarnaast is de masterclass interessant voor advocaten, beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid, medewerkers van het RIEC, Politie en Openbaar Ministerie.

Programma

 • Inhoud artikel 13b Opiumwet
 • Verkoop, aflevering, verstrekking of daartoe aanwezig
 • Sluiting woning na eerste overtreding?
 • Bijzondere omstandigheden (4:84 Awb)
 • Karakter sanctie: punitief of reperatoir?
 • Praktijkcases

Docenten

Jan van der Grinten is advocaat/partner bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam waar hij leiding geeft aan de bestuursrechtsectie. Jan staat overheden (waaronder burgemeesters), bedrijven en instellingen bij in uiteenlopende bestuursrechtelijke zaken. Het openbareorderecht is een van zijn specialismen. Met Anita van den Berg verzorgt hij jaarlijks de Kroniek openbare-orderecht voor de Gemeentestem.

Anita van den Berg is eveneens advocaat bij Kennedy Van der Laan. Zij is expert in het bestuursrecht. Haar praktijk omvat advies en procesvoering over de Wet bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), de Wet openbaarheid van bestuur en toezicht en handhaving door Nederlandse bestuursorganen, waaronder de handhaving van de openbare orde.

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

Datum, locatie en prijs:

Datum: 31 januari 2019

13.30 uur – 16.45 - 3 studie-uren

€ 299,- ex btw,

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in