agenda

Integratie van verordeningen in het Omgevingsplan

21 March, Utrecht

€ 249

In deze workshop Integratie van verordeningen in het Omgevingsplan worden verschillende vragen opgeworpen die opkomen bij de integratie van bestaande verordeningen in het omgevingsplan.

Aanleiding

Met de Omgevingswet wordt een nieuw ‘instrument’ voor gemeenten geïntroduceerd: het omgevingsplan. De gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving – nu nog verspreid over bestemmingsplannen, verordeningen, nadere regelingen en uitvoeringsbesluiten – moeten hierin worden geïntegreerd. Maar wat betekent deze opdracht voor gemeentebesturen, waar het betreft de opname en integratie van verordeningen?

Inhoud en resultaat

In deze workshop worden verschillende vragen opgeworpen die opkomen bij de integratie van verordeningen in het omgevingsplan. Pasklare antwoorden zijn niet altijd te geven, omdat de relevante Rijksregelgeving nog in ontwikkeling is én er bovendien lokaal verschillende keuzes mogelijk zijn. Inmiddels wordt wel steeds duidelijker wel uitgangspunten zullen gelden voor het bepalen van wat straks moet, mag en juist verboden zal zijn.

Slimme gemeenten vragen zich nu af: Hoe kunnen we goed voorsorteren op de komst van het omgevingsplan? Is het misschien mogelijk en zinvol om een tussenstap te maken? En wat is dan wijsheid? Tijdens deze workshop wordt met de deelnemers ingegaan op deze vragen, aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden (en een beetje theorie). Zodat u aan het einde van de workshop u in staat bent om met deze kennis de integratie van de verordeningen binnen uw eigen organisatie op te pakken. Bovendien beschikt u dan over voldoende basiskennis om de gevolgen van de verdere ontwikkelingen voor uw eigen integratiewerkzaamheden te overzien.

Integratie van bestaande verordeningen in het omgevingsplan is makkelijker gezegd dan gedaan. Belangrijk hierbij is het gegeven dat er geen afscheid genomen gaat worden van de klassieke gemeentelijke verordening. Het zal een kwestie van herschikken en afstemmen zijn, en – waar mogelijk – van dereguleren. Ten aanzien van diverse aspecten zal het bovendien mede afhankelijk zijn van de bestuurlijke ambities en keuzes, de lokale maatschappelijke opgaven en de mogelijkheden van de betreffende gemeentelijke organisatie.

Bij de integratie van de verordeningen komen vragen op als: 

  • Welke verordeningen – of onderwerpen daaruit – komen in aanmerking voor opname in het omgevingsplan? 
  • Wat is straks verplicht? En wat mag? Zij er ook onderwerpen die helemaal niet geïntegreerd mogen worden in het omgevingsplan? 
  • Kunnen de verordeningen één op één worden overgenomen? 
  • Wat betekent opname in het omgevingsplan voor de mogelijkheid om ‘nadere regels’ vast te stellen? 
  • Kan er sprake zijn van opdeling van onderwerpen over het omgevingsplan enerzijds en een verordening anderzijds? En zijn er dan bijzondere aandachtspunten ten aanzien van de afbakening?

Doelgroep

Gemeentejuristen, beleidsadviseurs, juridisch adviseurs en anderen die (juridisch) werkzaam zijn op het brede gebied van het Omgevingsrecht of in de dagelijkse praktijk betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijke verordeningen.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in