agenda

Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

27 March, Utrecht

€ 595

Tijdens deze 1-daagse cursus Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor medewerkers geo-informatie en digitalisering uitgebreid besproken.


Inleiding

De Omgevingswet brengt de nodige veranderingen met zich mee. Er komen nieuwe instrumenten en overheden krijgen meer ruimte om maatwerk te kunnen verlenen. De Omgevingswet is gericht op een goede fysieke leefomgeving, maar daarbij ook op het verbeteren van de dienstverlening, op het meer digitaal werken en op het meer gebruik maken van geo-infomatie. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) speelt hierbij een belangrijke rol. Alleen met de juiste informatie kunnen de vereiste integrale afwegingen worden gemaakt.

Voor een goede implementatie van de Omgevingswet en het DSO is het voor alle betrokkenen van belang om inzicht te hebben in de diverse aspecten van de Omgevingswet. Dus óók voor medewerkers geo-informatie en digitalisering. Zij dienen immers in nauw overleg met andere collega’s te werken aan de Omgevingswet en zorgen dat de digitale randvoorwaarden in orde zijn. Zonder hen geen geslaagde implementatie van de wet.


Inhoud en resultaat
Om de komende jaren succesvol in uw werk te zijn en om een succesvolle bijdrage te leveren aan de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet, is het goed om te beschikken over dit inzicht en over de vereiste kennis. Dan kan optimaal worden aangesloten bij lopende implementatietrajecten en kan de digitalisering en het gebruik van geo-informatie de plaats krijgen die de Omgevingswet graag ziet.
Wij ondersteunen u hierbij door het verzorgen van een 1-daagse specifieke cursus voor uw doelgroep.
Tijdens deze cursus sluiten wij aan bij eventuele programma’s die bij u lopen in het kader van de implementatie van de Omgevingswet.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in