agenda

Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid

30 October, Utrecht

€ 995

In deze 2-daagse cursus Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid leert u als medewerker Bijzondere Wetten en APV hoe vergunningaanvragen af te handelen en doet u relevante kennis op met betrekking tot het vergunningenproces om zodoende goede producten te kunnen blijven leveren.

 • Gericht op vergunningverlening en beleid
 • DHW, APV, WOK, terrassen, BIBOB, etc.
 • Complete update, inclusief nieuwe trends en ontwikkelingen
 • Invulling geven aan je functie
 • Regeling in de Omgevingswet

Inleiding


Het afhandelen van vergunningaanvragen is de belangrijkste taak van de medewerker Bijzondere wetten en APV. Daarnaast heeft hij/zij ook een vraagbaakfunctie op het vakgebied en geeft input aan nieuw beleid. Een deel van het werk bestaat uit uitvoeringstaken, maar ook klantvragen, handhavingsvragen en overige juridische zaken zijn onderdeel van het werk.

Inhoud en resultaat


Doel van de cursus is om de medewerker integraal kennis aan te reiken om haar functie verder invulling te geven. De medewerker moet weer helemaal up to date zijn en relevante kennis opdoen met betrekking tot het vergunningenproces om zodoende goede producten te kunnen blijven leveren.

Adequate kennis over de APV, Drank- en Horecawet, rechtspersonen en de belangrijkste andere wetten is daarbij cruciaal. Daarnaast krijgt u de nodige tips over het intakegesprek en het vragen en beoordelen van de documenten.

Daarnaast biedt de persoonlijke aanpak van de docenten veel ruimte voor vragen en is het mogelijk om specifieke casuïstiek te behandelen. Zelfs een stukje productie kan verder gebracht worden als er praktijkaanvragen behandeld worden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor (beleids)medewerkers en vergunningverleners bijzondere wetten, werkzaam bij gemeenten. Daarnaast is de cursus ook interessant voor adviseurs en advocaten.

Programma

Dag 1

 • Korte introductie
 • Hoe werkt een gemeente (i.r.t. DHW velden)
 • Ontstaan, historie en reikwijdte van de Drank- en Horecawet
 • Drank- en Horecawet; de theorie
 • Beleid formuleren
 • Rechtspersonen
 • Paracommercie
 • Artikel 35 ontheffing
 • De vergunningverlening, het proces
 • Ruimte voor (praktijk)vragen, behandelen aanvragen


Dag 2

 • APV – exploitatievergunning
 • Terrasvergunning
 • Wet Bibob
 • Overige relevante wet- en regelgeving in het kort
 • Trends en ontwikkelingen
 • Omgevingswet: hoe gaat het met horecabedrijven?
 • Relatie handhaving en vergunningverlening/beleid
 • Inrichtingseisen
 • Jurisprudentie
 • Ruimte voor (praktijk)vragen

Docenten

Peter Roumen
directeur, Bureau Horeca Bijzondere Wetten

Peter heeft al meer dan twintig jaar als manager, project- of procesleider en interim adviseur in diverse projecten gewerkt. Hij is een gedreven creatieveling die graag resultaatgericht werkt en zeer stressbestendig is. Oplossingsgericht waar het kan met een heldere analyse van risico’s en scenario’s. Momenteel is hij veel bezig met horeca en het regelen van evenementen in de APV.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.
Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

30 oktober, 6 november 2018, Utrecht - 09:30 - 16:30 uur

Prijs: € 995,- ( excluseif BTW)

De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in