agenda

Handreiking vergunningverlening waterstoftankstations

26 November, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse cursus Handreiking vergunningverlening waterstoftankstations geeft u de kennis om binnen en buiten uw organisatie het gesprek aan te gaan over wat nodig is om een waterstof-tankstation te vergunnen in een gemeente

 • Wat komt er kijken bij de behandeling van een vergunningaanvraag?
 • Specifiek voor gemeenten: wat komt er allemaal bij kijken?
 • Welke veiligheidsrisico’s zijn er?
 • Waarin verschillen de huidige en toekomstige regelgeving van elkaar?
 • Checklist vergunningverlening

Aanleiding

Hoewel waterstof al jaren wordt gebruikt in de industrie en ook als brandstof voor bijvoorbeeld raketten, is het gebruik van waterstof in de publieke sector nieuw. Meer en meer worden initiatieven ontwikkeld om waterstof als voertuigbrandstof te gebruiken en moeten locaties gerealiseerd worden waar waterstof getankt kan worden.

Het Rijk streeft naar een dekkend netwerk van 20 waterstoftankstations in 2020 en meer dan 200 tankstations in 2030. Vergunningaanvragen voor waterstoftankstations worden daarom ingediend of zijn in voorbereiding, maar dergelijke ontwikkelingen gaan sneller dan het aanpassen van wet- en regelgeving. Ook ontbreekt vaak kennis om goed te kunnen adviseren of om de veiligheidsrisico’s te overzien. Om die reden hebben het Instituut Fysieke Veiligheid en het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma de ‘Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations’ opgesteld. Aan de hand van deze handreiking worden juridische- en veiligheidsaspecten van waterstoftankstations toegelicht en wordt aangegeven welke invloed de komst van de Omgevingswet heeft op het vergunningverleningstraject.

Inhoud en resultaat

In deze cursus staat het verlenen van een vergunning voor een waterstoftankstation centraal. Omdat de huidige regelgeving nog niet is toegespitst op waterstoftankstations, wordt besproken langs welke weg en op basis van welke regels toch een vergunning kan worden verleend.


De volgende vragen komen aan de orde:

 • Hoe gaat het tanken van waterstof in zijn werk?
 • Welke veiligheidsrisico’s zijn er?
 • Wat komt er kijken bij de behandeling van een vergunningaanvraag?
 • Waarin verschillen de huidige en toekomstige regelgeving van elkaar?
 • Waar kan verder op gelet worden?
 • Waar is meer informatie te vinden?

Na het volgen van de cursus heeft u de kennis om binnen en buiten uw organisatie het gesprek aan te gaan over wat nodig is om een waterstoftankstation te vergunnen in een gemeente en kent u de checklist vergunningverlening.

Tijdens de cursus is er ruim gelegenheid om vragen te stellen en eigen situaties te bespreken.

Doelgroep

De cursus is primair bedoeld voor hen die werken bij gemeenten en omgevingsdiensten en die met vergunningverlening, toezicht en juridische aspecten te maken hebben. Ook voor andere overheden, voor bedrijven die vergunningen aanvragen en hun adviseurs is de cursus interessant. Verder is de cursus interessant voor betrokken medewerkers bij de veiligheidsregio’s.

Programma

Het programma is opgebouwd rond de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations en de checklist vergunningverlening die hierin is opgenomen.

Toepassingen van waterstof

 • Energiedrager
 • Eigenschappen en gevaren
 • Stand van zaken waterstoftankstations
 • Bouw, beheer en onderhoud van waterstoftankstations

Wet- en regelgeving

 • Huidige wet- en regelgeving en de toepassing daarvan
 • Toekomstige wet- en regelgeving (Omgevingswet)

Vergunningverlenning

 • Wat is nodig voor een vergunningaanvraag?
 • De checklist vergunningverlening
 • Het proces om te komen tot vergunningverlening:
  • processtappen
  • voortraject en quick scan
  • ontvankelijk en vergunbaar, plaatsgebonden risico, groepsrisico en aandachtsgebieden risicocommunicatie
  • handhaving en incidentbestrijding
 • De stakeholders bij het vergunningverleningsproces

Docenten

Margreet Spoelstra
Senior-adviseur-onderzoeker transportveiligheid en omgevingsveiligheid

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Na 11 jaar bij het RIVM gewerkt te hebben, werkt Margreet sinds 1 oktober 2018 bij het IFV. Hier schreef zij mee aan de Handreiking vergunningverlening Waterstoftankstations. Margreet heeft een achtergrond in de chemie en de brandweer en weet veel van de risico’s van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in relatie tot transportveiligheid en externe veiligheid.

Ignace Cichy
Technisch adviseur externe veiligheid
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Ignace werkt sinds 2013 bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Vanuit zijn rol als technisch adviseur is hij betrokken geweest bij de vergunningverlening voor het waterstoftankstation in Helmond en kan dus vanuit eigen ervaring spreken over de huidige stand van zaken van wet- en regelgeving en het toepassen daarvan.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in