agenda

Geluid in de Omgevingswet

31 October, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse cursus biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.

Inleiding

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De komende jaren gaat de geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk.

Aanstaande wetswijzigingen

De Omgevingswet is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad. Parallel aan het traject van de Omgevingswet loopt een specifiek traject gericht op de herziening van de geluidregelgeving. Dit traject krijgt vorm door middel van de Aanvullingswet Geluid (net in consultatie) en het Aanvullingsbesluit Geluid (volgt in 2017, vervangt materieel de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer).

Het is dus steeds duidelijker hoe de geluidsaspecten in de praktijk gaan werken.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Algemene geluidregels zoals nu in Activiteitenbesluit vervallen; geluidregels voor activiteiten moeten door gemeenten worden vastgelegd in het omgevingsplan
 • Verdeling van geluidruimte wordt een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad
 • Meer ruimte voor gemeentelijk geluidbeleid
 • Veel handreikingen en circulaires worden ingetrokken
 • Geluidproductieplafonds ook voor provinciewegen en industrieterreinen
 • Monitoringssysteem voor gemeentelijke infra
 • Het normenhuis wordt eenvoudiger
 • Geluid wordt volwaardig onderdeel van de integrale besluitvorming


Tijd om te horen welke consequenties de nieuwe wet voor u heeft.

Inhoud en resultaat

De cursus wil u inzicht te bieden in de nieuwe regels voor geluid. De hoofdonderwerpen zijn de volgende:

 • Geluid in de Omgevingswet (inclusief Aanvullingswet geluid)
 • Geluid en ruimtelijke ordening, regels in het omgevingsplan
 • Geluid in de vergunningverlening (milieu en planologisch afwijken omgevingsplan)


Na deze cursusdag:

 • kent u de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie
 • weet u waar de kansen en mogelijkheden van het nieuwe systeem liggen
 • weet u hoe de nieuwe regelgeving kan en moet toepassen in uw eigen praktijk en
 • heeft u inzicht in de veranderende rol van de gemeente.

De nadruk ligt hierbij op het omgevingsplan als belangrijkste instrument om geluidbelastende functies te normeren en geluidgevoelige functies te beschermen.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in