agenda

Energietransitie in de wijk - voor projectmanagers

21 March, Utrecht

€ 995

Deze cursus Energietransitie in de wijk voor projectmanagers geeft de tools om de wijkenaanpak voor energietransitie adequaat aan te pakken en geeft aan hoe je om gaat met de diverse stakeholders en hun belangen.

Inleiding

De gemeente heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. In ieder geval aardgasvrij. Er staat een projectteam klaar dat onlangs een Warmteplan heeft opgeleverd. Daarin is, na een integraal proces, besloten in welke 3 buurten een start gemaakt zou kunnen worden met de energietransitie op wijkniveau. Uw handen jeuken of u bent gevraagd om hierbij een rol te spelen. Maar helemaal zeker weten dat u over de juiste kennis beschikt, doet u niet.

Deze cursus geeft u de tools om de wijkenaanpak voor energietransitie adequaat aan te pakken.

Inhoud en resultaat

Wat zijn technieken en concepten die op dit moment bruikbaar zijn, wat zijn daarbij de praktische implicaties en aan wat voor kosten moet je daarbij denken? En niet te vergeten: wat is een logisch moment om die maatregelen te nemen, hoe zitten ze elkaar niet in de weg en hoe weet je zeker dat je zo op de toekomst voorbereid bent? Allemaal vragen waarop in het eerste deel een antwoord komt.

Daarnaast gaan we dieper in op de werking van de bruikbare technieken en bespreken we de laatste inzichten van innovaties.. Zo komt u tot een realistisch beeld van energiemaatregelen die NU bruikbaar zijn in de wijk waar u aan de slag gaat.

Tenslotte bespreken we ook in grote lijnen het proces van de wijkenaanpak. Hoe zet je dit op en hoe ga je om met de diverse stakeholders en hun belangen? Hoe breng je die op één lijn zodat de energietransitie echt van de grond komt.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor projectleiders die aan de slag (willen) gaan in de wijk en in de buurt. Afhankelijk van het instapniveau zal er een groep gemaakt worden van cursisten die nog nooit met energie bezig is geweest en een groep die daar al meer ervaring mee of zelfs een achtergrond in heeft.

Programma

Dag 1 Techniek – waar hebben we het over?

Een eerste indeling in energieconcepten anders dan aardgas

 • Warmte, Elektriciteit, Hernieuwbare gassen
 • Hoogtemperatuur, Middentemperatuur, Laagtemperatuur warmte
 • Collectieve vs. Individuele concepten

Nieuwbouw en bestaande bouw

 • Bestaande afspraken (Parijs, Wet Vet) vs verleiden en begeleiden

De bruikbaarheid van energieconcepten in de bestaande gebouwde omgeving

 • Marktrijpheid
 • Logische keus voor woningen

Kosten van maatregelen

 • Maatschappelijke kosten versus kosten aan de woning
 • Verdeling van kosten

Logica van fasering van maatregelen

 • No regret en op natuurlijke momenten

In 10 stappen van ambitie naar uitvoering

 • 10 mogelijke processtappen om in een gemeente van ambitie in het college-akkoord tot daadwerkelijke verandering in de wijk te komen

‘klimaatwinkelen’; een spelvorm die snel inzicht biedt in de bijdrage van maatregelen.

Dag 2 Proces – hoe gaan we daar mee om?

Aan de slag, hoe en waarom?

 • Bestuurlijke opdracht
 • Ambtelijk opdrachtgeverschap
 • Afspraken, verantwoordelijkheden en planning
 • Project, proces en resultaat
 • Casus: op basis van welke afspraken ga jij aan de slag?

De wijkaanpak, hoe zou die kunnen werken?

 • Verleiden of verplichten
 • Het verhaal
 • Ambities verbinden
 • Casus: ken je wijk (wanneer cursisten al weten waar ze aan de slag gaan)

Spelers en belangen, wie heeft welke rol?

 • Kennismaking met verschillende spelers
 • Belang van multidisciplinair team
 • Belang van informatie – verzamelen, beheren, benutten

Op zoek naar een logische aanpak

 • Waar te beginnen en waarom
 • Kaders en verantwoordelijkheden

Betrekken van politiek, partners en bewoners.DWA - DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR GEBOUWEN VAN DE TOEKOMST
DWA voelt zich verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Bij DWA werken zo’n 120 professionals met een hart voor duurzame oplossingen, die elke dag bezig zijn met slimme, duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden van morgen. We koppelen hele woonbuurten los van het aardgasnet, we ontwerpen energiezuinige en comfortabele kantoren waarin mensen productiever zijn en we verminderen CO2-uitstoot. Onze ingenieurs verduurzamen Nederland. We praten niet, we dóén. Kijk maar eens bij onze projecten op www.dwa.nl.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in