agenda

Energietransitie in de gebouwde omgeving - voor programmamanagers

26 November, Utrecht

€ 1095

Tijdens de 2-daagse cursus Energietransitie in de gebouwde omgeving - voor programmamanagers leert u op beleidsniveau te denken om een warmteplan te komen en na afloop kent u het proces en de verschillende spelers en belangen.

Inleiding

‘We gaan van het aardgas af’, #VanGasLos of de wijkaanpak; dan weet u wat u te doen staat, toch? Of misschien toch nog niet helemaal?

Ambities als ‘aardgasloze wijken’ horen we pas een jaar of drie. In heel Nederland gonst het van de beelden en van de plannen. Onder overheden is afgesproken dat er warmteplannen gemaakt gaan worden. Daarin staat in ieder geval wat het alternatief is voor aardgas voor díe wijken die voor 2030 van het aardgas zouden moeten.

Wat dat alternatief is, voor welke wijken dat dan geldt en hoe we daarop tot antwoorden komen, daarover gaat deze cursus. Daarbij worden ook continu de relaties aangegeven met andere gerelateerde beleidsontwikkelingen, zoals duurzaamheidsbeleid in brede zin, opstellen nieuwe instrumenten in de Omgevingswet (visie en plan), klimaatafspraken, etc. Warmteplannen staan natuurlijk niet los hiervan.

Inhoud en resultaat

Tijdens deze cursus leert u zin van onzin, feiten van fictie en feiten van emotie scheiden. De energietransitie is immers een transitie die ingrijpt tot achter ieders voordeur, dus daar heeft iedereen ook een mening over. Op basis van een heldere ordening worden verschillende energieconcepten behandeld en uitgediept, zodat u daar op beleidsniveau uitspraken over kunt doen en u tot een warmteplan kan komen.

Daarnaast is de transitie een opgave waar niet één partij voor verantwoordelijk is. Er zijn veel spelers, met verschillende belangen. Na deze cursus heeft u daarvan een goed overzicht.

Tot slot is de energietransitie in de gebouwde omgeving een opgave die raakt aan veel verschillende beleidsdomeinen, binnen een politiek-bestuurlijke omgeving, terwijl een wettelijk kader (nog) ontbreekt. Dat betekent dat het proces, afstemming, samenwerking en draagvlak belangrijk zijn. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u hoe daarmee om te gaan.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsadviseurs en programmamanagers die een coördinerende rol hebben bij de energietransitie en die nog een basale kennis hebben van de inhoud van de energietransitie. Met name zijn zij werkzaam bij gemeenten en woningcorporaties , maar ook voor netbeheerders en andere betrokken partijen is de cursus interessant.

Aparte cursus voor projectleiders wijken

Naast deze cursus is er voor het uitvoeringsniveau een cursus voor de projectleiders die daadwerkelijk de wijken ingaan en de gesprekken aangaan met bewoners en alle andere stakeholders. Deze cursus heeft een andere insteek. Zie hier voor meer informatie.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in