agenda

Basiscursus Erfpacht

6 November, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse basiscursus geeft inzicht in de juridische kaders van het erfpachtrecht en het vaststellen van de canon.

 • Praktische insteek
 • Hoe wordt erfpacht gevestigd?
 • Erfpacht in verhouding tot het eigendomsrecht
 • Bevoegdheden van de erfverpachter en erfpachter
 • Vaststellen van de canon
 • Handvatten voor de praktijk

Inleiding

Erfpacht bestaat weliswaar al eeuwen maar het onderwerp blijft in grote belangstelling staan. Zo wordt erfpacht door vele gemeenten in Nederland gebruikt voor de ruimtelijke ordening. De gemeente Amsterdam heeft het grootste aantal in erfpacht uitgegeven percelen, terwijl de gemeente het huidige stelsel van erfpacht juist wil afschaffen. In de praktijk rijzen veelal vragen wat erfpacht inhoudt, hoe dit wordt gevestigd, wat de gevolgen daarvan zijn, hoe het zich verhoudt tot het eigendomsrecht en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

Let op! , dit is echt een basiscursus. Wilt u een meer verdiepende cursus waarin o.a. ook de actuele jurisprudentie wordt besproken, dan adviseren wij u de cursus Verdieping Erfpacht de praktijk te volgen.

Inhoud en resultaat

Deze cursus is een basiscursus erfpacht.

Indien u bij bijvoorbeeld het aankopen van een perceel, dan wel bij de begeleiding van een aankoop, te maken krijgt met een erfpachtrecht, zult u ook te maken krijgen met de regels en bevoegdheden van de erfverpachter en erfpachter. Om u enige handvatten voor de praktijk te geven, zult u een basiskennis van het erfpachtrecht moeten hebben.

In deze cursus zal naast de juridische kaders van het erfpachtrecht ook het vaststellen van de canon aan bod komen. Ondanks dat de juridische kaders van het erfpachtrecht worden geschetst, zal jurisprudentie niet worden besproken tenzij de uitspraken relevant zijn voor de basiskennis. In de cursus zal veel gewerkt worden met voorbeelden uit de praktijk om de juridische regels inzichtelijk te maken.

Na afloop van de cursus kunt u een antwoord geven op vragen zoals: wat is erfpacht? hoe komt erfpacht tot stand? wat zijn algemene bepalingen? hoe eindigt erfpacht?

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • Startende juristen en taxateurs van gemeenten, waterschappen, provincies, recreatieschappen, rijksdiensten en woningbouwcorporaties; maar ook van financiële instellingen en projectontwikkelaars
 • Startende juridische en financiële adviseurs
 • Startende advocaten en notarissen
 • Startende makelaars en rentmeesters
 • Niet-juristen, zoals medewerkers van makelaarskantoren, advocatenkantoren en gemeenten

Programma

Ochtend: vestiging recht van erfpacht

 • Wat is erfpacht en waarom wordt hiervoor gekozen?
 • Hoe ontstaat erfpacht?
 • Wat wordt in de erfpachtakte opgenomen?
 • Voor hoe lang geldt erfpacht?
 • Wat zijn Algemene bepalingen?


Middag: canon en einde erfpacht

 • Wat is canon?
 • Hoe wordt de canon vastgesteld?
 • Hoe eindigt erfpacht?
 • Is er een vergoeding bij einde erfpacht?


Afsluiting: erfpacht in de praktijk

 • Wat heeft u geleerd en waar dient u bij erfpacht en het vaststellen van de canon altijd op te letten?

Docenten

mr. Erina Baljić
advocaat, Loyens & Loeff Rotterdam

Erina heeft brede ervaring opgedaan in de vastgoedpraktijk, waaronder het erfpachtrecht, huurrecht en het aanbestedingsrecht. Naast haar werkzaamheden als advocaat publiceert zij regelmatig, onder meer in het tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten en de Gemeentestem.

mr. Joris van de Bunt

senior kandidaat-notaris, Loyens & Loeff

Joris is senior kandidaat-notaris bij Loyens & Loeff en is lid van de praktijkgroep Vastgoed. Hij is gespecialiseerd in vastgoedrecht en richt zich met name op projectontwikkeling en vastgoedtransacties van kantoren, woningen, winkels, logistiek en industrieel vastgoed. In zijn praktijk werkt hij dagelijks nauw samen met de fiscalisten en advocaten van de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff. In zijn praktijk adviseert hij zijn cliënten veelvuldig over de civiele en fiscale aspecten van erfpacht.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional..
Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u gratis het Praktijkboek Uitgifte van grond in erfpacht.

bpboekplaatje

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

Deze cursus is geaccrediteerd door NOvA, NVRT, NVR, Vastgoedcert en NVM.

Datum, Locatie en Prijs

Donderdag 6 november 2019, Utrecht - 09:30 - 16:45 uur

Prijs: € 595,- (exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch

Referenties


'Zeer leerzaam, waardevollle dag'

'Goed, zeer deskundige sprekers'

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in