agenda

Congres: De gemeentelijke energietransitie - samen aan de slag

16 April, Amsterdam

€ 395

De energietransitie moet de komende jaren concreet vorm krijgen. Voor gemeenten brengt dat allerlei dilemma’s met zich mee. Over burgerparticipatie, verdeling van de kosten, gasloos (ver)bouwen, en meer. Op 16 april organiseren we in samenwerking met ODE WindNieuws een congres waarin u inzichten, tips en inspiratie krijgt. Zodat u daarna gericht aan de slag kunt.

Alle stakeholders aan het woord
Best practices
Concrete tips en tricks
Speciale aandacht voor de RES


Marijke Vos
Staatsraad

Dagvoorzitter


Maarten Hajer
Faculteitshoogleraar Urban Futures aan de UU

De toekomst:
Places of hope


Huibert Baud
Manager Strategie & Innovatie Liander

Voorbeeld samenhang en
complexiteit energiesysteem


Dirk Sijmons
Landschapsarchitect

Wat is er nodig?
Hoe ziet dat er uit?

InschrijvenProgrammaVoor wie?Info

Inleiding

De komende jaren staan in het teken van de energietransitie. De opgave waar we voor staan is groot, maar kan ook perspectief bieden. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Vaststaat dat we dit niet alleen kunnen, er zijn vele partijen bij betrokken, zowel overheden als marktpartijen. De gemeente is daarbij een belangrijke sleutelspeler en werkt hiervoor met andere gemeenten en met alle betrokkenen samen in Regionale Energie Strategieën.

Of een gemeente nu de ambitie heeft om in 2030, 2040 of 2050 CO2-neutraal te zijn, er moet veel gebeuren. Tijdens dit congres gaan we met verschillende partijen uit het veld in gesprek. Hoe krijg je alle burgers mee? Welke samenwerkingen moeten worden aangegaan? En binnen welke kaders kan je je bewegen? Aan de hand van plenaire bijeenkomsten en verschillende deelsessies krijgt u antwoord op deze vragen. U kunt (deels) uw eigen programma samenstellen, zodat u precies de informatie krijgt waar u behoefte aan heeft.

Inhoud en resultaat

Tijdens dit congres worden handvatten gegeven om de energietransitie daadwerkelijk van de grond te krijgen. Lokaal programmeren is een begrip dat hierbij centraal staat.
Daarbij komen vragen aan de orde als:

  • Hoe betrekken we vanaf het prille begin de burgers en hun organisaties bij de energietransitie?
  • Wat hebben gemeenten nodig om de energietransitie van de grond te krijgen? Wat moeten en kunnen ze zelf al doen?
  • Op welke manier kunnen de Regionale Energie Strategieën de energietransitie ook daadwerkelijk gaan dragen?
  • Welke keuzes kan de gemeente maken voor de opwekking van duurzame energie?
  • Hoe pakken we op korte termijn het warmte-transitieplan en het ‘van gas los’ aan?
  • Wat is er aan wettelijk kader (Energiewet, Omgevingswet) en wat is er nodig?

Dit congres geeft u inzichten, tips en inspiratie om de energietransitie in uw gemeente vorm te geven.

U kiest een van de deelsessies en na afloop ontvangt u ook de handouts van de andere sessies.

Programma

09.00 Inloop
09.30 Opening door de dagvoorzitter Marijke Vos, staatsraad
09.45 Voor het op gang krijgen van de energietransitie is samenwerken op alle fronten van het grootste belang. Hoe kan het Rijk dat regisseren en faciliteren? Vera Pieterman, plv. directeur Energie en Omgeving, ministerie Economische Zaken en Klimaat
10.10 Wat is er nodig om van fossiel naar duurzaam te komen en hoe gaat dat eruitzien in onze omgeving? Dirk Sijmons, H+N+S landschapsarchitecten
10.50 Koffiepauze
11.10 De complexiteit van het energiesysteem. Voor welke keuzen staat een gemeente en waar moet allemaal aan gedacht worden? Ervaringen van en verkennende studie in Amsterdam. Huibert Baud, Mark Jurjus, Huub Hendriks, Martijn Bongaerts, Alliander, Peter Nieuwenhuijse, Tennet
12.00 Impact van de RES. Effectief instrument of politiek gedrocht?

Lianne Barnhoorn, Pels Rijcken
Felix Olthuis, Energie Samen

12.30 Lunch
13.30 Wethouders met concrete aanpak en resultaten worden bevraagd. Wat is hen wel en niet gelukt? En waarom (niet)? Met o.a. Liesbeth van Tongeren, wethouder gemeente Den Haag, Marcel Blind, wethouder gemeente Wijhe-Olst, Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid & Energietransitie gemeente Rotterdam, Eef van Ooijen, wethouder gemeente Brummen, Marieke van Doorninck, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam
14.15 Deelsessies
1. Energietransitie door en voor burgers Siward Zomer, ODE Decentraal
Marije Arah, Raedthuys Groep BV
2. Wat mag, kan en moet een gemeente volgens de regels en welke andere regels zijn nodig? Robin Aerts, gemeente Den Haag
Lexje Rietveld, Eneco
3. Hoe krijg je energiebesparing in al die verschillende situaties (woningen/eigen-huur, mkb, bedrijven) echt van de grond? Stefan van Tongeren, Coördinator Energiebesparing Rivierenland
Rachad Ghaddoura, Directeur Coöperatie Hoom
4. Duurzame energievormen, van breed naar keuzes maken: hoe pak je het aan? Olof van der Gaag, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
AnneMarieke Schwencke, zelfstandig onderzoeker energie, verduurzaming energie
5. Hoe realiseren we het warmtetransitieplan en ‘van het gas af' voor iedereen zo soepel mogelijk? Guido van Loenen, Rho adviseurs voor de leefruimte
Hans van der Zwan & Marleen Sanders-Kaiser​, Twynstra Gudde
15.45 Theepauze
16.00 Plenair: Wat is er uit de deelsessies gekomen? Wethouders en experts bespreken de twee aanbevelingen per sessie.
16.40 Afsluiting: De toekomst van de energietransitie als wenkend perspectief: Places of Hope Maarten Hajer, professor of Urban Futures
17.00 Borrel

Voor wie?

Het congres is bestemd voor iedereen die op gemeentelijk niveau betrokken is bij de energietransitie. Dus gemeentelijke bestuurders, raadsleden, beleidsmedewerkers in combinatie met waterschappers, adviesbureaus, netbeheerders, energiecoöperaties, energiebedrijven, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven in de energiebranche, warmtebedrijven, NGO’s, bewoners- en brancheorganisaties.

Wie kunt u onder andere verwachten op deze dag?

Advocatenkantoor Zwinkels Gemeente Moerdijk Omgevingsdienst Rivierenland W/ E Adviseurs
Aveco de Bondt Gemeente Rotterdam Ordito B.V. Xaro Consult
Brinkmeier Elands architecten Gemeente Utrecht Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
BRO Gemeente Veenendaal Pot Jonker Advocaten
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu BV Gemeente Waddinxveen Recht en Raad
DNV KEMA Energy & Sustainability Groen Gas Nederland Rho adviseurs voor leefruimte
Ecorys Hekkelman Advocaten N.V. Ruimtemeesters
Eneco Wind BV HIER Klimaatstichting Techniek Nederland
Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. Holla Advocaten Ten Have Advies v.o.f.
Gemeente Borsele HW Wonen TNO
Gemeente Hardenberg Kragten Van Benthem & Keulen N.V.
Gemeente Leiden Milieudefensie Van Benthem en Keulen advocaten & notariaat
Gemeente Maastricht Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Van der Feltz advocaten

Datum: Dinsdag 16 april van 9.30 tot 17.00 uur

Praktische informatie

Locatie: Volkshotel, Wibaustraat 150, 1091 GR Amsterdam

Prijs: € 395,- per persoon, ex BTW.
Genoemde prijzen zijn inclusief koffie, thee, lunch, versnaperingen en afsluitend een borrel.

Inschrijven


Partner

ODE WindNieuws

Het Congres: De gemeentelijke energietransitie - samen aan de slag is een initiatief van Omgevingsweb in samenwerking met ODE WindNieuws.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in