agenda

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

7 November, Utrecht

€ 995

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.

Aanleiding

 • In twee dagen grondig inzicht in nieuwe wet
 • Inzicht in de nieuwe systematiek
 • Overzicht van instrumentarium, regels, thema’s, procedures
 • Contouren uitvoeringsbesluiten
 • Verdieping op het omgevingsplan en de thema's
 • Knelpunten

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet , de nieuwe wet waarin 26 wetten uit het omgevingsrecht moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. Inmiddels zijn de eerste teksten verschenen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten, de aanvullingswetten en de invoeringswet. Dit betekent dus dat het steeds duidelijker wordt hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen.

Er zijn al vele cursussen over de nieuwe wet; deze 2-daagse basiscursus gaat een slag dieper, zodat u weet wat er echt verandert.

Doel cursus

Het doel van deze 2-daagse basiscursus is om u inzicht te bieden in:

 • de systematiek van de nieuwe wet
 • de nieuwe regels en instrumenten
 • de werkelijke uitvoering, namelijk de contouren van de vier uitvoeringsbesluiten
 • de procedures
 • de werking van het belangrijkste instrument, het omgevingsplan
 • de gevolgen van de wet voor de verschillende thema’s die spelen in het omgevingsrecht


Deze uitgebreide basiscursus geeft u een grondig inzicht in de nieuwe wet, waardoor u ook weet waarmee u nu al rekening kunt houden. Dus niet alleen de hoofdlijnen maar net een slag dieper. De eerste dag geeft het algemene kader en tweede dag gaat dieper in het op het belangrijkste instrument, het omgevingsplan.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor juristen en medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, advocatenkantoren, projectontwikkelaars, bouwsector, woningcorporaties en bedrijven die nu al meer willen weten dan alleen de hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet zodat zij klaar zijn bij de inwerkingtreding van de wet.

Programma

Dag 1: Algemeen kader

 • Inleiding Omgevingswet

 • Opzet en systematiek

 • Kerninstrumenten:

  • Omgevingsvisie

  • Programma (en programmatische aanpak)

  • Omgevingsplan (en omgevingsverordening)

  • Algemene rijksregels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving

  • Omgevingsvergunning

  • Projectbesluit

 • Ondersteunende instrumenten

 • Instructieregels

 • Omgevingsplan

 • Omgevingswaarden

 • AMvB’s op hoofdlijnen:

  • Besluit kwaliteit leefomgeving

  • Besluit activiteiten leefomgeving

  • Omgevingsbesluit

  • Besluit bouwwerken leefomgeving

 • Aanvullingswetten:

  • Bodem
  • Geluid
  • Grondeigendom
  • Natuur


Dag 2: Omgevingsplan verdiept

 • Vragen/nabranders dag 1

 • Invoeringswet omgevingsrecht

 • Het ‘omgevingsplan van rechtswege’

 • Het omgevingsplan: aard en karakter

 • Verhouding instructieregels tot omgevingsplan

 • Verdieping instructieregels

 • Verdieping milieuthema’s in het omgevingsplan:

  • geluid

  • geur

  • externe veiligheid

  • luchtkwaliteit

  • trillingen

 • Omgevingsplan en gebruiksruimte verdiept

 • Maatwerkvoorschriften en -regels

 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels

 • Uitvoerbaarheid

 • Verschuiving onderzoek

 • Besluitvorming in relatie tot het ‘omgevingsplan van rechtswege’

Docent

mr. Rachid Benhadi, advocaat - Hekkelman Advocaten

Rachid staat overheden en bedrijven bij bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Hij is gespecialiseerd in technische vraagstukken en wordt in dat kader regelmatig gevraagd om technische rapporten (geluid, stikstof, lucht), maar ook milieueffectrapporten en passende beoordelingen aan een kritische toets te onderwerpen. Hij doceert en publiceert regelmatig.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

7 en 13 november 2019, Utrecht - 09.30 - 16.45 uur
Prijs : € 995,- (exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is incl. koffie/thee/water en lunch

Referenties

'Fijne up-to-date cursus'

'Erg veel informatie van mensen die heel goed zijn ingevoerd in de materie'

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in