agenda

Actualiteitenmiddag PAS

8 October, Utrecht

€ 249

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof in werking getreden. Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en tegelijk enkele kanttekeningen geplaatst bij de PAS. Mede naar aanleiding van deze kanttekeningen wordt de PAS herzien. De eerste herziening heeft ter inzage gelegen tot en met 7 september 2017. Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de stand van zaken met het systeem van het PAS en de jurisprudentie.

Inhoud en resultaat

Deze workshop biedt een actueel overzicht van de stand van zaken van de PAS, de herziening daarvan en de jurisprudentie. Daarbij wordt ingegaan op de meest actuele aanpassingen van de PAS, waaronder herzieningen naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. Verder wordt aandacht besteed aan het gebruik van de PAS in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie. Ook komt de laatste jurisprudentie over de PAS ter sprake. Zo is door de rechtbank Noord-Nederland op 12 juli 2017 al uitspraak gedaan in een verzoek om schorsing van een vergunning onder de Wet natuurbescherming met toepassing van de PAS. Na de cursus weet u de stand van zaken en hoe u daar mee kunt omgaan in de praktijk.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij de uitvoering van het PAS betrokken zijn: het opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningverlening en het beoordelen van de natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Programma

Stand van zaken PAS

o Actualiteit regelgeving PAS: herziening PAS in het licht van de kanttekeningen van de Afdeling bestuursrechtspraak

o Toepassing van de PAS na het stellen van de vragen aan het Hof van Justitie

o Belangrijke jurisprudentie over het PAS

Workshopleider:

De workshop zal worden verzorgd door mr. Erwin Noordover. Erwin is 8 jaar werkzaam als advocaat (senior medewerker) bij Stibbe. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, voornamelijk het omgevingsrecht. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij hij adviseert en procedeert over planologische besluiten en vergunningverlening. Daartoe begeleidt hij ook de vergunningaanvraag en -verlening onder de nieuwe Wet natuurbescherming.

Datum, prijs, locatie

Maandag 8 oktober 2018, 13:30 - 16:45 uur
Prijs: 249,- ex BTW.
Utrecht

Inschrijven