agenda

Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan

7 February, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse cursus richt zich op de overgang van bestaande bestemmingsplannen naar het nieuwe omgevingsplan en hoe u daar nu al mee aan de slag kan gaan.

 • Voorsorteren op de Omgevingswet
 • Gericht op de ruimtelijke ordening
 • Hoe actuele bestemmingsplannen gaan actualiseren: geleidelijke overgang
 • Prototype Omgevingsplan
 • Praktijkvoorbeelden

Inleiding

Hoewel de Omgevingswet pas in 2019/2020 in werking treedt,is hetslim om op de komst van de nieuwe wet te gaan voorsorteren. Hiermee wordt namelijk een belangrijk deel van de doelen van de nieuwe wet eerder binnengehaald. Die zijn:

 • integraler afwegen
 • meer flexibiliteit en
 • efficiënter werken


Daarnaast creëer je op deze manier voor de organisatie een geleidelijke overgang van oude wetten naar de nieuwe omgevingswet.Ook zijn veel gemeenten bezig na te denken over het vervolg van deactualiseringsslag.

Hoofdvraag daarbij is:
Hoe gaan we de actuele bestemmingsplannen de komende jaren actualiseren en kunnen (willen) we daarbij al anticiperen op de nieuwe Omgevingswet?

Inhoud en resultaat

Aan de hand van het prototype Omgevingsplan verkennen we in de cursus de mogelijkheden van het omgevingsplan. Belangrijk hierbij is om te bezien in hoeverre het omgevingsplan vernieuwend kan zijn ten opzichte van bestemmingsplannen en waaraan vanuit de gemeentelijke praktijk behoefte is. Deze cursus is bedoeld om hierover samen na te denken en hiervoor de tools aan te reiken.

Doelgroep

De cursus richt zich op juristen en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening. Omdat het omgevingsplan een gemeentelijk instrument betreft, is de cursus primair gericht op de gemeentelijke overheid.

Programma

Nieuw wettelijk kader

 • Omgevingswet en nieuw instrumentarium
 • Omgevingsplan
 • Pilots Crisis- en herstelwet


Actualiseren 2.0:van bestemmingsplan naar omgevingsplan

 • Beheer bestaande planvoorraad en voorsorteren op Omgevingswet
 • Thematische parapluherzieningen (cultuurhistorie, evenementen, parkeerbeleid)
 • Kruimelgevallen besluit Quickwins en flexibiliteitsinstrumenten
 • APV’s ontdubbelen, digitaliseren en gebiedsgericht maken
 • Deregulering


Omgevingsplan

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Ambitie gemeente
 • Werken met beleidsregels
 • Delegatieregels
 • Omgevingswaarden
 • Milieukwaliteitseisen
 • Kwalitatieve normering
 • Voorwaardelijke verplichtingen
 • Verbrede reikwijdte: verordeningsregels in omgevingsplan (welstand, cultureel erfgoed, evenementen enz.)
 • Praktijkvoorbeelden

Docenten

Tom Thijssen
Senior juridisch adviseur Omgevingsrecht

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. .Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

7 februari 2019, Utrecht - 09:30 - 16:45 uur

Prijs: € 595,- ( exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch.

Referenties

'Prima cursus met veel praktijkvoorbeelden, veel bruikbare informatie '

'Duidelijk overzicht van de stand van zaken, zeker een aantal bruikbare tips gekregen!'

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in