← Terug naar vorige pagina

Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting

Bouwbesluit Tekst & Toelichting

Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting bevat de tekst en toelichting van het Bouwbesluit 2012 zoals dat luidt op 1 juli 2014, na inwerkingtreding per 1 april 2014 van het wijzigingsbesluit van 21 januari 2014 (Staatsblad 2014, 51) en een ondergeschikte wijziging per 1 juli 2014 (Staatsblad 2014, 232).

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen naslag beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting

Auteur(s)