Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Indiening nadere onderbouwing Tracébesluit ViA15 bij Raad van State

De minister van IenW, Barbara Visser, stuurt een brief met nadere onderbouwing Tracébesluit ViA15 bij Raad van State.

14 september 2021

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

De Raad van State heeft op 20 januari 2021 een tussenuitspraak gedaan in de procedure over het Tracébesluit voor de ViA15. Daarin heeft zij onder andere vragen gesteld over de maximale rekenafstand voor stikstofberekeningen en mij opgedragen om binnen 26 weken het Tracébesluit beter te motiveren of aan te passen.

Op 9 augustus 2021 heb ik u geïnformeerd (Kamerstuk 35570-A-nr. 95) dat de Raad van State mij uitstel heeft verleend tot en met 15 september 2021. Ik heb u daarbij toegezegd om u te berichten wanneer ik de nadere motivering voor het Tracébesluit aan de Raad van State stuur.

Op 13 september jl. heb ik de nadere motivering en aanpassing van het Tracébesluit ViA15 aan de Raad van State gestuurd. Op www.platformparticipatie.nl kunt u het hele Tracébesluit en alle daarbij behorende stukken raadplegen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. B. Visser

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.