Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Eindrapportages onderzoek betalen naar gebruik

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het kabinet, ten behoeve van de volgende kabinetsformatie, onderzoek doet naar betalen naar gebruik. Op 16 oktober jl. zijn de eerste vier onderzoeken aan uw Kamer gestuurd[1]. Toen heb ik ook aangegeven dat nog twee onderzoeken zouden volgen. Met deze brief bied ik uw Kamer deze twee laatste onderzoeken aan[2] .

J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën 23 december 2020

Kamerstuk: overig

Kamerstuk: overig

Inkomenseffectenstudie

Op basis van de Effectenstudie en de MKBA die eerder met uw Kamer zijn gedeeld, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de verschillende perspectieven omtrent herverdeling en inkomenseffecten die volgen uit de verschillende varianten uit de Effectenstudie.

Het onderzoek gaat onder meer in op de inkomenseffecten op verschillende inkomensgroepen, alsmede op de effecten van bijvoorbeeld de soort brandstof en of een auto weinig of veel rijdt.

Technische- en invoeringsaspecten

KPMG heeft een verdiepende studie uitgevoerd naar technische- en invoeringsaspecten waarbij de ambtelijke QuickScan die uw Kamer eerder heeft ontvangen als vertrekpunt dient. KPMG gaat hier onder meer in op het systeemontwerp en de techniek, de governance, de implementatie en de kosten.

Zoals aangegeven verwacht het kabinet met deze onderzoeken een bijdrage te leveren aan het politieke besluitvormingsproces van de komende formatie.

De staatssecretaris van Financiën,

J.A. Vijlbrief

Bijlage

Onderzoek technische en invoeringsaspecten BNG

Bijlage

Inkomenseffecten betalen naar gebruik automobilisten

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.