Menu

Zoek op
rubriek

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel invoeringswet en ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Van Veldhoven biedt een Nota naar aanleiding van het verslag aan over het voorstel voor de invoeringswet en het ontwerp van het invoeringsbesluit bij de Omgevingswet.

10 januari 2020

Kamerstuk: voorstel van wet

Kamerstuk: voorstel van wet

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de Vaste Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving over het voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet en het ontwerp van het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Hierbij ontvangt u de nota naar aanleiding van het verslag.

Ik dank de leden voor de gestelde vragen en zie uit naar het vervolg van de behandeling.

De minister voor Milieu en Wonen,

S. van Veldhoven – Van der Meer

Nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet en het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Artikel delen