Sjoer, Hester

Hester Sjoer is assistent-uitgever van Omgevingsweb. Ze stelt de dagelijkse nieuwsbrief samen en verzorgt de eindredactie. Voor vragen aan de redactie kunt u contact opnemen met redactie@omgevingsweb.nl

Geen publicaties beschikbaar voor deze auteur.
 • Bieden de stikstofmaatregelen genoeg lucht voor bouw en natuur? 5 experts reageren - deel 2

  19-Nov-2019

  Het kabinet gaat maatregelen nemen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Het verlagen van de maximumsnelheid, verminderen van eiwit in veevoer en warme sanering voor de varkenshouderij moeten op korte termijn voor minder stikstofdepositie zorgen. In een tweedelig artikel reageren enkele experts op deze maatregelen. Zorgen de plannen voor genoeg ruimte om de woningbouw weer vlot te trekken? En wat betekent het plan voor beschermde natuurgebieden? Vandaag leest u de reacties van Eric Verkaik en Berend Hoekstra.

  Lees verder
 • Bieden de stikstofmaatregelen genoeg lucht voor bouw en natuur? 5 experts reageren

  18-Nov-2019

  Het kabinet gaat maatregelen nemen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Het verlagen van de maximumsnelheid, verminderen van eiwit in veevoer en warme sanering voor de varkenshouderij moeten op korte termijn voor minder stikstofdepositie zorgen. In een tweedelig artikel reageren enkele experts op deze maatregelen. Zorgen de plannen voor genoeg ruimte om de woningbouw weer vlot te trekken? En wat betekent het plan voor beschermde natuurgebieden? Vandaag leest u de reacties van Jan Willem Erisman, Erwin Noordover en Luuk Boerema.

  Lees verder
 • 6 lessen ter voorbereiding op de Omgevingswet

  13-Nov-2019

  De komst van de Omgevingswet zorgt voor veel veranderingen in het vakgebied. Zeker nu ook de energietransitie een plek moet krijgen. Tijdens de vijfde Kennismarkt Omgevingswet en energietransitie werden deze belangrijke ontwikkelingen besproken door inspirerende sprekers en behandeld in tien interessante workshops. Welke lessen zijn er geleerd? Waar zijn nog onduidelijkheden over? En welke handige tips kunt ook u meenemen in de voorbereiding op de Omgevingswet?

  Lees verder
 • Geert Wilders presenteert noodwet stikstof

  11-Nov-2019

  Een half jaar rust creëren rondom de stikstof en PFAS-problematiek, dat is wat de PVV-leider beoogt met de noodwet. Met deze wet worden woningbouw, infrastructuur en de meeste landbouw tot ‘projecten van dringend openbaar belang’ verklaard. De stikstofregels gelden dan een half jaar niet voor deze projecten.

  Lees verder
 • Volledig circulair in 2050 – maar hoe?

  7-Nov-2019

  Het kabinet heeft als doel gesteld om volledig circulair te zijn in 2050. Wat valt er nou precies onder circulariteit? En hoe kom je tot circulaire gebiedsontwikkeling? Tamara Streefland is Consultant & Cities Program Lead bij Metabolic. Ze houdt zich bezig met circulaire projecten op gebouw-, gebieds- en nationaal niveau en vertelt enthousiast over de ontwikkeling naar een circulaire economie.

  Lees verder
 • Energietransitie in de Omgevingswet: “Begin met een doel, niet met het stellen van regels”

  18-Oct-2019

  De fysieke leefomgeving gaat beïnvloed worden door de energietransitie. Ook binnen de omgevingsplannen en -visies moet het een plek krijgen. Energie moet onderdeel worden van de algemene besluitvorming over de fysieke leefomgeving. Maar hoe moet dit in praktijk worden gebracht? Wordt het een kwestie van regels stellen?

  Lees verder
 • Omgevingsweb wordt vernieuwd - vanaf volgende week live

  16-Sep-2019

  Volgende week ziet de vernieuwde versie van Omgevingsweb het licht. Zowel de kennisportal als de nieuwsbrieven worden in een nieuw jasje gestoken. Dit met het doel u nog meer overzicht, inzicht, inspiratie en interactie te bieden op uw vakgebied. Redacteur Hester Sjoer vertelt wat er gaat veranderen én wat hetzelfde blijft. Ook krijgt u vast een voorproefje te zien.

  Lees verder
 • Tijdelijke openbare ruimte om participatie te bevorderen

  16-Aug-2019

  De Omgevingswet vraagt om participatie. Niet vastgelegd is hoe dat precies in praktijk moet worden gebracht. Gelukkig zijn er veel participatieprojecten waarvan geleerd kan worden. Ook in de projecten van URBANOS kent burgerparticipatie een belangrijke rol. Dat was een van de redenen dat Camila Pinzon Cortes en Pepijn Verpaalen eind vorig jaar de prijsvraag AM I included? over de inclusieve stad wonnen. Pepijn Verpaalen beantwoordt enkele vragen over hun aanpak. Van welke lessen kunnen ook anderen leren?

  Lees verder
 • Waterbeheer onder de Omgevingswet, wat verandert er?

  17-Jul-2019

  Met de naderende Omgevingswet gaat er ook veel veranderen voor het waterbeheer. Peter de Putter is een van de kopstukken op het terrein van waterwetgeving. Hij is goed thuis in vrijwel alle kennisgebieden van het bestuurlijk-juridische waterbeheer en geeft een toelichting op de belangrijkste gevolgen voor het waterbeheer: de cultuurverandering, het werken binnen de omgevingsvisie, een facultatief gemeentelijk rioleringsplan, decentrale regelgeving voor lozingen en een andere manier van handhaving.

  Lees verder
 • Wat zijn de gevolgen van de Omgevingswet voor uw zwembad?

  17-Jul-2019

  Houders van zwembaden moeten op een andere manier gaan werken vanaf 2021, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Onder het huidige systeem wordt tot in detail beschreven waar zwembaden aan moeten voldoen, onder de Omgevingswet wordt dat veel meer vrijgelaten. Maarten Keuten, onderzoeker zwembaden bij Hellebrekers, beantwoordt een aantal vragen over de veranderingen voor zwembaden onder de Omgevingswet. “Met de invoering van de nieuwe regels wordt zwemmen nog gezonder.”

  Lees verder
 • Veilige afstanden in het Bouwbesluit 2012

  20-Jun-2019

  De landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid werd in 2016 opgesteld om stappen te zetten richting een veiligere bouw en om meer bewustzijn te creëren. De in de richtlijn genoemde veiligheidsafstanden en bouwveiligheidszones worden per 2020 als vaste wetgeving opgenomen in het Bouwbesluit 2012. We spraken met Vincent Hilhorst, een van de samenstellers van de richtlijn, over deze ontwikkeling en de veiligheid in de bouw. Hilhorst: “Veiligheid moet uit de concurrentie gehaald worden”.

  Lees verder
 • Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan - een nieuwe aanpak voor bedrijven en milieuzonering

  27-May-2019

  Onlangs is de Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan gepubliceerd. De staalkaart biedt onder meer een nieuwe aanpak voor het evenwichtig toedelen van bedrijfsmatige activiteiten aan locaties. Het wordt gezien als de vervanger van de bekende VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (het Groene Boekje). Rein Bruinsma is een van de opstellers van de staalkaart en vertelt over het totstandkomingsproces en de mogelijkheden die de staalkaart biedt. “Het Groene Boekje wordt eigenlijk veel te precies gehanteerd.”

  Lees verder
 • Hoe lossen we het woningtekort op?

  3-May-2019

  Dat er een woningtekort is, daar is geen discussie meer over mogelijk. Maar hoe die woningen gebouwd gaan worden, waar ze moeten komen en op welke manier de versnelling van de woningbouw op gang gebracht kan worden; daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Een financiële prikkel voor gemeenten, het verdelen van de huidige vierkante meters of buitenstedelijke bouw? Jos Feijtel (lid BZK Expertteam Woningbouw) en Friso de Zeeuw (emeritus-hoogleraar Gebiedsontwikkeling) reageren op enkele stellingen over de woningbouw en het woningtekort.

  Lees verder
 • Zonder betutteling word je niet gezond

  19-Mar-2019

  Grote digitale borden hangen boven de trappen in het kantoor van de GGD. Ze houden je op de hoogte van het aantal mensen dat vandaag al de trap heeft verkozen boven de lift. Het is een van de manieren waarop de GGD haar werknemers wil motiveren extra te bewegen. Maar zolang die lift daar is, wordt hij ook veel gebruikt. “We zouden ‘m eigenlijk eens een maandje in onderhoud moeten hebben”, zegt Fred Woudenberg, hoofd afdeling leefomgeving, GGD Amsterdam. Bij de GGD gebeurt in het klein wat gemeenten met de invoering van de Omgevingswet in het groot moeten gaan doen: via ruimtelijke indeling zorgen dat mensen gezonder worden. Dat is niet makkelijk. Woudenberg: “Maatregelen die iets opleveren, doen ook vaak pijn.”

  Lees verder
 • De energietransitie: een puzzel die op regionaal niveau gelegd moet worden

  12-Mar-2019

  Omgevingsweb sprak met Vera Pieterman, plaatsvervangend directeur Warmte en ondergrond bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze houdt zich bezig met verschillende aspecten van de energietransitie en vertelt over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen Rijk en regio. Deze transitie moet de komende jaren vorm gaan krijgen. Hoe krijgen lokale initiatieven genoeg ruimte? En hoe gaan de plannen van de RES daadwerkelijk beleid worden?

  Lees verder
 • Oplossen van het woningprobleem? Kijk ook buiten de bestaande stedelijke gebieden

  5-Feb-2019

  Groen tegen rood. Binnen- of buitenstedelijk bouwen. Het is duidelijk dat er veel woningen bij moeten komen. Maar waar? Moet er gekozen worden of is het een kwestie van combineren? Piet Adema (voorzitter NVB) en Jac Vries (vice-voorzitter) pleiten voor natuurinclusief en buitenstedelijk bouwen. Het is sneller, makkelijker en goedkoper bouwen én fijner wonen. Adema: “Er zit een groot verschil tussen groen en groen. Iedereen snapt dat je niet de Hoge Veluwe moet volbouwen, maar er zijn genoeg plekken waar gebouwd kan worden.”

  Lees verder
 • “Het slagen van de Wkb hangt samen met een kwaliteitsslag in de bouw”

  18-Jan-2019

  Nu controleert de gemeente nog of bouwwerken voldoen aan het Bouwbesluit. Als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt ingevoerd, komt die controle in handen van een private kwaliteitsborger. Een systeem waar de afgelopen jaren uitgebreid discussie over is gevoerd. Enkele discussiepunten bespreken we met Johan van der Graaf, senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Waarom vindt hij dat de wet noodzakelijk is? Raakt de gemeente zo niet belangrijke expertise kwijt? Hij legt zijn visie uit: “De Wkb is nodig om een alternatief te vinden voor het huidige toezicht op de bouw, de verantwoordelijkheid op de goede plek te krijgen en om eenduidigheid te krijgen in het beoordelen.”

  Lees verder
 • Niels Koeman: ‘De energietransitie kan de startmotor van de Omgevingswet zijn’

  13-Dec-2018

  Een versnelling van de energietransitie is nodig, maar de afgelopen tijd is er slechts beperkt vooruitgang geboekt. De Rli heeft op 13 december het advies 'Warm aanbevolen' gepubliceerd. Hierin doet de raad concrete aanbevelingen om de transitie in een versnelling te brengen. Wij spraken met Niels Koeman, raadslid Rli en commissievoorzitter, over het advies en de aanbevelingen: “Duidelijkheid over de energietransitie kan niet snel genoeg komen.”

  Lees verder
 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan - ‘Bedenk als gemeente van tevoren hoe je de beschikbare handhaving wilt inzetten’

  8-Nov-2018

  Met de ingang van de Omgevingswet maakt het bestemmingsplan plaats voor het omgevingsplan. Dit is een van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet. Wat gaat er veranderen? En wat zijn de voor- en de nadelen? Tycho Lam, advocaat bij Hekkelman advocaten: ‘Je kunt wel zeggen dat het makkelijker wordt door alle regels bij elkaar te zetten, maar dat is natuurlijk niet zonder meer zo.’

  Lees verder
 • De Omgevingswet biedt kansen voor gezondheid. Hoe kunnen die benut worden?

  26-Oct-2018

  In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze biedt nieuwe kansen voor de publieke gezondheid. Het is dan ook belangrijk om in de aanloop naar 2021 gezondheid mee te nemen in de omgevingsvisies en –plannen. Marian Kuijs, programmaleider Gezondheid en Omgevingswet bij GGD GHOR Nederland vertelt hoe dit de komende tijd vorm kan krijgen en wat de risico’s zijn: “Aan de ene kant biedt de wet meer kansen, aan de andere kant biedt ze minder gelijkheid en minder bescherming.”

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte