Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Inhoud

Duur: 52 minuten
Spreker: Laura van der Meulen

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van ruimtelijke ordening en wat dit betekent in de praktijk? Schrijf u dan in voor dit actualiteitencollege!

Inhoud en resultaat

In dit actualiteitencollege worden vijf onderwerpen besproken. Zo wordt ingegaan op de objectgebonden omgevingsvergunning voor het toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen. Verder worden de gevolgen van het Nevele-arrest vanuit Europa voor ruimtelijke besluiten besproken en komen de consequenties van het Varkens in nood arrest voor de inspraakmogelijkheden aan bod. Tot slot wordt nog kort stilgestaan bij de Wet elektronische publicaties & de uitspraak van de Raad van State over het Omgevingsplan Binckhorst.

Dit actualiteitencollege is opgenomen in maart 2022.

Programma

1. Permanente bewoning recreatiewoningen: de objectgebonden omgevingsvergunning
2. Het Nevele-arrest
3. Ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten
4. Wet elektronische publicaties
5. Omgevingsplan Binckhorst

Voor wie?

Dit actualiteitencollege is bestemd voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die meer willen weten van de juridische aspecten van de ruimtelijke ordening. Werkend bij afdelingen ruimtelijke ordening, milieu, grondbeleid, bouwen en wonen, economie, verkeer & vervoer en waterschappen. Maar ook bij adviesbureaus, advocaten­kantoren, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Docent

Laura van der Meulen is advocaat bij Pels Rijcken op de sectie Ruimte en Milieu. Zij procedeert en adviseert op het gebied van het omgevingsrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en het onteigeningsrecht. Zij is gespecialiseerd in besluitvorming op grond van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Aanmelden

Via onderstaand formulier kunt u zich tot en met vrijdag 24 juni 2022 gratis inschrijven voor het actualiteitencollege. Het college zal op maandag 27 juni 2022 te zien zijn. U ontvangt een mail waarin u doorverwezen wordt naar het actualiteitencollege.

In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Continu leren met Expert

Dit gratis actualiteitencollege is onderdeel van het Omgevingsweb Expert lidmaatschap. Wilt u PO- of PE-punten verdienen met het bekijken van dit actualiteitencollege, word dan lid van Omgevingsweb Expert.

Met Omgevingsweb Expert kunt u continu blijven leren. U heeft op ieder moment toegang tot de kennis die u nodig heeft. Met ons lidmaatschap kunt u kiezen uit cursussen, e-cursussen en actualiteitencolleges over meer dan 160 onderwerpen. Daarnaast heeft u altijd toegang tot de Kennisbank met digitale boeken, jurisprudentie-samenvattingen, themadossiers en micro-learnings.

De belangrijkste voordelen zijn:

  • één 1-daagse cursus en 15% korting op alle vervolgcursussen en workshops
  • onbeperkt toegang tot alle e-cursussen
  • onbeperkt toegang tot alle actualiteitencolleges
  • het gehele jurisprudentie archief
  • alle commentaren – bekijk alle actuele commentaren op belangrijke wetten, zoals de nieuwe Omgevingswet en het Bouwbesluit
  • alle naslagwerken – toegang tot ruim 40 uitgaven over een breed scala aan onderwerpen zoals de Omgevingswet, ruimtelijke ordening, milieu, natuur, vergunningvrij bouwen etc.

Vragen?

Heeft u vragen over het Expert lidmaatschap? Onze studieadviseurs staan klaar om u te helpen.

Temel Sal

E-mail: temel@berghauserpont.nl

Telefoon: 06 214 371 46