Zonne-energie

In september 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei gesloten. Een van de pijlers van dit akkoord is het opschalen van hernieuwbare energieopwekking, door de inzet op verschillende bronnen van opwekking waaronder zonne-energie. Doel is om in 2020 14% en in 2023 16% hernieuwbare energie te realiseren.

De verwachting is dat de komende jaren het aantal (grondgebonden) zonneparken in Nederland een toevlucht zal nemen. Dergelijke zonneparken dragen bij aan het op duurzame wijze opwekken van energie en het doel om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren. De ontwikkeling van dergelijke zonneparken wordt ook gestimuleerd vanuit het Rijk via de zogenaamde SDE+ subsidies. Voor 2017 is voor de stimulering van duurzame energievoorzieningen een budget van 6 miljard euro ter beschikking gesteld.

Zonnepanelen in een grondgebonden zonnepark kwalificeren als bouwwerken. Dit betekent dat voor de bouw van dergelijke zonnepanelen in elk geval een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient te worden verkregen.

Besluit bouwwerken leefomgeving Tekst & Toelichting

Wm Tekst & Toelichting

Geen vragen beschikbaar voor dit dossier.