Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling betreft het proces van de transformatie van een afgebakend gebied (binnen- of buiten stedelijk) waarbij uiteenlopende publieke en private partijen onderdeel zijn van, en belangen hebben bij de totstandkoming van een gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

Het proces van integrale gebiedsontwikkeling kan een lastige opgave vormen door onder andere versnipperd grondeigendom en de verscheidene belangen. Door het vastlopen van grootschalige integrale gebiedsontwikkelingsprojecten in de afgelopen jaren is de roep naar kleinschalige ontwikkeling sterk toegenomen. Organische gebiedsontwikkeling, waarbij de rol van de eindgebruiker centraal staat, biedt uitkomst om complexe opgaven en hoge ambitie te bundelen tot aansprekende maatwerkoplossingen.

Bij organische gebiedsontwikkeling is geen sprake van een projectmatige aanpak met een definitief eindbeeld. Het betreft een procesmatige aanpak met een open-einde karakter, waarbij ruimte is voor (kleinschalige) initiatieven van partijen. De gemeente heeft hierbij niet meer een exploiterende en risicodragende rol, maar een faciliterende rol.

Handboek Milieurecht

Werken met de omgevingsvisie: visievorming onder de Omgevingswet

Werken met de Wabo en omgevingsvergunning 2015

Werken met de Omgevingswet

Asbest

Handboek Bodembeschermingsrecht

Cultureel erfgoed

Geen vragen beschikbaar voor dit dossier.