agenda

Workshop Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet: een grote verandering?

9 November, Utrecht

€ 249,-

In deze workshop komt de inhoud van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet en alle relevante actualiteiten omtrent de behandeling van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet aan de orde. Bovendien veel aandacht voor de consequenties voor de praktijk. Deze workshop is bedoeld voor ambtenaren, (juridisch) adviseurs, advocaten en voor hen die werkzaam zijn in de vastgoedsector.

Inleiding

Het voorstel van minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om onder meer de huidige Onteigeningswet op te nemen in de Omgevingswet en van de gelegenheid gebruik te maken om deze wet hierbij ingrijpend te wijzigen, heet het nodige stof doen opwaaien. Met name het voornemen om de (bestuurs)rechter niet standaard in de onteigeningsprocedure te betrekken, bracht zoveel kritiek met zich mee, dat de minister recentelijk heeft aangegeven het (ontwerp)wetsvoorstel op dit punt alsnog te willen veranderen. De meeste kritische reacties zijn gericht op de onteigeningsbepalingen uit de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet, maar ook op andere gebieden zal de wetswijziging de nodige veranderingen met zich meebrengen.

Inhoud en resultaat

In de huidige workshop komt de inhoud van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet aan bod en zullen de consequenties van deze wet voor de praktijk worden toegelicht. Niet alleen zullen de wijzigingen op het gebied van onteigeningsrecht aan de orde komen, ook de wijzigingen omtrent voorkeursrechten, regels omtrent landinrichting, het nieuwe systeem van stedelijke kavelruil en kostenverhaal zullen onder andere worden besproken. De insteek is praktisch: wat verandert er ten opzichte van het huidige recht? Hoe ingrijpend zijn deze veranderingen? Hoe groot zijn de gevolgen voor de huidige gang van zaken en wat zijn de consequenties van de Aanvullingswet grondeigendom voor de praktijk?

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Voorkeursrecht;
  • Onteigening;
  • Herverkaveling en kavelruil (in landelijk en stedelijk gebied);
  • Kostenverhaal.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

  • Medewerkers bij overheden
  • (Juridisch) adviseurs
  • Advocaten
  • Mensen werkzaam in de vastgoedsector

Docent

mr. W.J. Bosma
Willem is advocaat-partner bij Van der Feltz advocaten te Den Haag en gespecialiseerd in het omgevingsrecht en vraagstukken op het gebied van het grondbeleid, waaronder het onteigeningsrecht. Naast zijn werkzaamheden als advocaat, publiceert Willem regelmatig, onder meer, als vaste annotator, in de tijdschriften Bouwrecht en AB. Daarnaast is hij auteur voor de kennisbank Bestuursrecht van Reed Elsevier.

Datum, locatie en prijs

Donderdag 9 november 2017, 13:30 – 16:45, te Utrecht.
Prijs: € 249,- (exclusief BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Documentatiemateriaal

Tijdens de workshop ontvangt u de handouts van de presentaties.

Studie-uren

Voor deze workshop kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een workshop bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven

Gerelateerd nieuws

Deze workshop liever incompany?

Wilt u deze workshop liever op-maat met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren!

→ Lees meer

Aanvullingswetten Omgevingswet, Tekst en Toelichting

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in