agenda

Succesvolle implementatie Stelselwijziging Private Kwaliteitsborging: Quickscan uw organisatie

3 October, Utrecht

€ 249

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is inmiddels vastgesteld door de Tweede Kamer en in behandeling bij de Eerste Kamer. De invoering van de Wkb zorgt voor een stelselwijziging van aanzienlijke omvang. Kijkend naar de impact op een organisatie moet geconcludeerd worden dat deze stelselwijziging minimaal net zo groot is als die recent heeft plaats gevonden in het sociale domein met het PGB-trekkingsrecht. De invoering zal gefaseerd plaatsvinden vanaf 1 januari 2019, om te beginnen met ‘Gevolgklasse 1’: eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. Na invoering van de Wkb zal nog enige jaren sprake zijn van samenloop met het huidige stelsel voor (vergunningplichtige)bouwwerken, die nog zijn aangevraagd onder het huidige stelsel en die bouwwerken die later onder de Wkb worden gebracht.

Gevolgen voor een ambtelijke organisatie

Cruciaal voor een succesvolle implementatie is een juiste analyse van de impact van deze stelselwijziging op de volle breedte van uw organisatie. Het is verleidelijk om de implementatie van de Wkb ‘weg te zetten’ binnen het domein waar het onderwerp over gaat (VTH). Dit kan mits de projectopdracht zich niet beperkt tot dit enkele domein.

Uw organisatie krijgt andere producten, processen en positie:

 • De impact op de interne organisatie is breed
 • Een veranderende relatie tot bestaande en nieuwe partijen voortkomend uit het nieuwe stelsel.
 • Een veranderende relatie met interne stakeholder.
 • Nieuw product/beleid op Omgevingsveiligheid.
 • Veranderende processen en producten.
 • Drastische cultuurverandering met bijbehorende communicatie.

De ambtelijke organisatie zal zich langzaam moeten transformeren naar een nieuwe vorm.

Inhoud en resultaat

Deze workshop neemt u als gemeentesecretaris/(verander)manager/proces adviseur mee in de komende wijzigingen, breder dan alleen private kwaliteitsborging, en de gevolgen die dat heeft op de bedrijfsvoering van uw organisatie in het geheel van de implementatie. Na afloop heeft u:

 • Kennis van de inhoud van de nieuwe wetgeving rond de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
 • Inzicht op hoofdlijnen in de gevolgen hiervan voor uw organisatie
 • Verificatie op uw juiste implementatie en uw invloed hierin.
 • Het kunnen bepalen van de juiste samenstelling van een implementatie team en de positie hiervan binnen de organisatie.

Kortom, u bent voorbereid op uw toekomst.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor alle gemeentesecretarissen/sectordirecteuren/managers bij gemeenten en omgevingsdiensten die op enige wijze een product/procedure/relatie hebben tot het bouwproces. Nagenoeg alle domeinen worden beïnvloed door de Wkb.

Programma


Dagdeel 1: algemeen

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Verandermanagement bij een stelselwijziging
 • Breedte van de impact
 • Projectrisico’s door gefaseerde invoering
 • Communicatie

Docent

De docent heeft een leidende rol in het proces van de veranderingen in het bouwtoezicht.

 • Casper van Busschbach, strategisch adviseur Q2 system engineering.

Datum, locatie en prijs

Dinsdag 3 oktober 2017, 13.00-17.00 uur te Utrecht.

Prijs: € 249,- (exclusief BTW)

Wilt u deze workshop liever met uw hele (management) team doen, dan kunnen wij de cursus ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de workshopdigitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de workshop ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Inschrijven

Gerelateerd nieuws

Deze workshop liever incompany?

Wilt u deze workshop liever op-maat met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren!

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in